Schemaläggning för alla skolformer

squiqqly Created with Sketch.

Kraftfulla tillval till Schema

Kompetensutveckla dig i Skola24 Schema

Du får verktyg och arbetssätt för att lägga ett schema på så effektivt sätt som möjligt, från timplan till färdigt schema. Målet är också att ge färdigheter i schemaförändringar under läsåret. Under den här kursen kan du också påbörja ditt eget schema.

Frånvarobevakning

squiqqly Created with Sketch.

För alla som använder Skola24 NXT finns en efterlängtad funktion - Frånvarobevakning.

 

Frånvarobevakning är en prenumeration av en rapport som visar frånvaro över viss procent eller antal frånvarande dagar i sträck. Flera olika roller i systemet kan prenumerera på rapporten, exempelvis rektor och vårdnadshavare. 

Planering av annan skolaktivitet

Tre tips att tänka på vid planering av annan skolaktivitet, till exempel friluftsdag eller temadag. 

 

1. Schemalägg för garanterad undervisningstid
Gör ett överutlägg av tid i schemat, på alla ämnen, för att få utrymme för annan skolaktivitet som inte är undervisning.

2. Registrera korrekt frånvaro
Avboka ordinarie lektioner, skapa eventuellt nya grupper och nya lektioner för aktiviteten. Man kan också använda omvänd frånvaro

3. Aktiviteter som inte är undervisning
Enligt Skolverket: "Aktiviteter som inte är undervisning utan snarare utgör en del av utbildningen räknas inte in, till exempel lärarlösa lektioner, introduktionsdagar, friluftsverksamhet, läxhjälp, mentorstid, studie- och yrkesvägledning och elevens självstudier." Läs vad skolinspektionen skriver om undervisningstid

Tjänstefördelning och lektioner

Skola24 Schema innehåller en komplett hantering av skolans tjänstefördelning. Registrera direkt i systemet eller hämta underlag.  Du kan också enkelt välja att skapa lektioner direkt ur tjänstefördelningen eller skapa lektioner utan tjänstefördelning. Alla funktioner är framtagna för att ge dig som användare bäst kraft och smidigthet för att skapa grunden för skolgången. Allting börjar med de tidsstyrda processerna.