Schemaläggning för alla skolformer

squiqqly Created with Sketch.

Anpassat för svenska skolan

Skola24 Schema har under många år utvecklats för att tillgodose ett behov av schemaläggning för alla skolformer. Tjänstefördelning, schemaläggning och rapporter anpassas efter vilket behov enheten har, från enklare till avancerad schemaläggning. Schemaläggning är en komplex process som kräver flexibilitet. Skola24 Schema med tillval stödjer och hjälper till att spara tid och pengar för skolorna.

Kraftfulla tillval till Schema

Ett hälsosamt schema

Så kan du jobba med schemaläggningen ur ett friskvårdsperspektiv

Schemat är grunden för lärares och elevers arbetsmiljö. Har du tänkt på att schemaläggning och friskvård går hand i hand?


Christina Lindsmyr, schemaläggare och hälsoinspiratör från Sturegymnasiet i Halmstad, tipsar om hur du kan arbeta med schemat för att stärka elevernas hälsa och välmående.

 

Fyll i din e-postadress och hämta guiden Ett hälsosamt schema

 

Sveriges största schema

Lär känna Andreas Palmblad - vår alldeles egna Schemainfluencer!

På Polhemskolan i Lund finns cirka 2600 elever och 200 lärare. Där arbetar Andreas Palmblad som schemaläggare. Polhemskolan använder Skola24 Schema som ett kommunikationsverktyg. Inga scheman skrivs ut utan istället hänvisas eleverna till  sitt schema online.

 

En gång varje månad tar Andreas med oss in i hans värld där han ger oss tips och inspiration. 

Avancerad schemaläggning för alla skolformer

Ett schema startar med att mata in all grunddata som behövs:

Läsårsdata | Timplan | Schemaram | Rast och lunch | Avbokning |
Perioder | Ämne | Lärare | Klass/Grupp | Sal | Datum | Tid 

Skola24 Schema innehåller en komplett hantering av skolans tjänstefördelning. Registrera direkt i systemet eller hämta underlag. Datan kan återanvändas läsår efter läsår. Från tjänstefördelningen kan alla lektioner skapas.

Skola24 Schema är anpassat för den svenska skolan sedan 1985 och används av ca 90% av Sveriges alla skolor. Schema är oslagbart i all hantering och alla schemaläggare kan ingå i ett stort nätverk.

 

Schemaläggare samarbetar i samma schema som öppnas via webbinloggning och får hjälp genom smarta funktioner som automatisk placering samt förslag på lämpliga lektionsplaceringar för optimerat resultat.

Välj att skapa lektioner ur tjänstefördelningen eller skapa lektioner direkt utan tjänstefördelning.

Bilda block av lektioner som ska läggas ut samtidigt och lås lektioner som inte får flyttas. Lägg ut lektioner med till exempel lärarnas arbetstid eller lunch. Placera lektioner helt manuellt i valfritt schema eller samlingsschema eller låt systemet placera en eller flera lektioner automatiskt. Användaren får förslag till omflyttningar för att hitta nya lösningar.

Det går också att göra en omvänd sökning – leta efter lektioner som kan fylla ett hål i schemat.

Sökfunktioner gör det enkelt att hitta till exempel lämpliga vikarier, lediga salar eller grupper av lärare och elever som är lediga samtidigt.

Under schemaläggningen och när schemat är klart kan flera rapporter användas. Några exempel är:


Tjänstefördelning |  Arbetstider | Lärares tider | Utlagd tid per kurs/ämne för klasser eller enskilda elever | Obehörig tid fördelat på ämne eller lärare, elever | Se beläggningar på salar | 

Beläggning och tillströmning till matsalen per klockslag | Rastschema | 

Status för schemat (vad saknas mm)

Skriv ut schema som omfattar läsår, period eller veckor. Utforma schemahuvud och schemarutor efter egna önskemål. Registrera fasta samlingsscheman eller skriv ut de kombinationer av lärare, klasser, ämnen eller salar som skapats direkt i det grafiska schemat.

Kompetensutveckla dig i Skola24 Schema

Du får verktyg och arbetssätt för att lägga ett schema på så effektivt sätt som möjligt, från timplan till färdigt schema. Målet är också att ge färdigheter i schemaförändringar under läsåret. Under den här kursen kan du också påbörja ditt eget schema.

Vill du veta mer om Skola24s erbjudande? Välkommen att kontakta oss idag.

Är du intresserad av någon produkt? Vi hjälper gärna till att boka in visningar, bestämma vårt nästa möte eller bara prata om dina utmaningar.