Schemaläggning för alla skolformer

squiqqly Created with Sketch.

Värdeskapande partnerskap för framtiden

Skola24 har fått förtroendet att stå för schema – och frånvarohantering för hela Uppsala kommun.  Att tillsammans driva och utveckla värdeskapande lösningar inom schema- och frånvarohanterin med fokus på långsiktigt partnerskap och innovation.

Tjänstefördelning och lektioner

Skola24 Schema innehåller en komplett hantering av skolans tjänstefördelning. Registrera direkt i systemet eller hämta underlag från till exempell.  Du kan också enkelt välja att skapa lektioner direkt ur tjänstefördelningen eller skapa lektioner utan tjänstefördelning. Alla funktioner är framtagna för att ge dig som användare bäst kraft och smidigthet för att skapa grunden för skolgången. Allting börjar med de tidsstyrda processerna.