Schemaläggning för alla skolformer

squiqqly Created with Sketch.

Kraftfulla tillval till Schema

Material och inspelning från Skola24 Webinar

Läsårsplanering

I en stor organisation, som skolan, är det många personer som samarbetar. Kommunikation, samarbete och arbetsfördelning är ledorden. 

Tjänstefördelning

Vilken koll vill du ha på lärarens arbetstid? Tidsåtgången för de olika arbetsuppgifterna måste uppskattas för att säkerställa att arbetsuppgifterna ryms inom lärarens arbetstid. 

Analysera och planera med tillval i Skola24 Schema

För att optimera och utveckla verksamheten är mätning och analys ett av de viktigaste delarna i arbetet. 

Kompetensutveckla dig i Skola24 Schema

Du får verktyg och arbetssätt för att lägga ett schema på så effektivt sätt som möjligt, från timplan till färdigt schema. Målet är också att ge färdigheter i schemaförändringar under läsåret. Under den här kursen kan du också påbörja ditt eget schema.

Planering av annan skolaktivitet

Tre tips att tänka på vid planering av annan skolaktivitet, till exempel friluftsdag eller temadag. 

 

1. Schemalägg för garanterad undervisningstid
Gör ett överutlägg av tid i schemat, på alla ämnen, för att få utrymme för annan skolaktivitet som inte är undervisning.

2. Registrera korrekt frånvaro
Avboka ordinarie lektioner, skapa eventuellt nya grupper och nya lektioner för aktiviteten. Man kan också använda omvänd frånvaro

3. Aktiviteter som inte är undervisning
Enligt Skolverket: "Aktiviteter som inte är undervisning utan snarare utgör en del av utbildningen räknas inte in, till exempel lärarlösa lektioner, introduktionsdagar, friluftsverksamhet, läxhjälp, mentorstid, studie- och yrkesvägledning och elevens självstudier." Läs vad skolinspektionen skriver om undervisningstid

Tjänstefördelning och lektioner

Skola24 Schema innehåller en komplett hantering av skolans tjänstefördelning. Registrera direkt i systemet eller hämta underlag.  Du kan också enkelt välja att skapa lektioner direkt ur tjänstefördelningen eller skapa lektioner utan tjänstefördelning. Alla funktioner är framtagna för att ge dig som användare bäst kraft och smidigthet för att skapa grunden för skolgången. Allting börjar med de tidsstyrda processerna.