Rapport pedagogisk personal (SCB)

Med vårt tillval Rapport pedagogisk personal (SCB) kan du snabbt få fram en sammanställning över lärarnas tjänstgöring för att rapportera till Statistiska Centralbyrån.

 

Enligt vår uppskattning bespar rapporten skolan ungefär 80 procent av den tid som brukar gå åt för att fylla i statistiken. 

 

Uppgifterna hämtas från schemat. När förarbetet är gjort i Skola24 Schema är hela underlaget till statistiken färdigt, vilket även underlättar nästkommande års rapportering.

Vad handlar statistiken om?

Statistiken som rapporterna tar fram kan handla om:

  • Hur många lärare som undervisar i svenska.
  • Hur stor andel av lärarna i en viss kommun som har avlagt lärarexemen.
  • Hur stor lärartätheten en viss kommun har.

Många tar del av statistiken

Skolverket är den ansvariga myndigheten. Huvudanvändarna är Skolverket och Utbildningsdepartementet men statistiken används även av företag, forskare, organisationer och massmedia.

 

Statistiken används också till den internationella rapporteringen. 

Så här fungerar Rapport Pedagogisk personal (SCB)

  • Uppgifterna finns redan i schemat.
  • Skola24 Schema tar fram underlaget och en rapport skapas.
  • Rapporten är färdig att skicka in.

Se filmen för en kort beskrivning av hur det går  till.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av våra säljare för att få en prisuppgift eller en visning?

 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!