Skoladministratören – navet på skolan

Jessica Wastesson arbetar som administratör i Finspångs kommun för två rektorsområden som består av fyra skolor samt en förskola. Jessica beskriver sitt arbete som mycket allsidigt och som ett jobb i bakgrunden då hon är inblandad i många olika processer som gör att vardagen fungerar för alla på skolorna.

Många olika arbetsuppgifter

I sin roll arbetar hon bland annat med att registrera elever och betyg i elevregistret, administrera fritidsverksamheten, göra förändringar vid ändrade familjeförhållanden, sköta busskorten, arbeta med personalens semestrar och frånvaro samt ta hand om systemfrågor. Listan av arbetsuppgifter för en skoladministratör kan göras lång, men det är omväxlingen som bidrar till det roliga med jobbet tycker Jessica. Och av sina rektorer har hon fått förtroendet att göra första skissen inför budgeten för de två rektorsområdena samt vara delaktig i uppföljningen, vilket Jessica tycker är jätteroligt.

”Att ha fått förtroendet att göra ett budgetförslag, det är roligt!”

Jessicawastesson.jpg

Regelverk och riktlinjer

Att arbeta som skoladministratör innebär att man måste hålla sig uppdaterad på nya riktlinjer och regler och att ha koll på de befintliga regelverk som finns eftersom det kommer många frågor från lärare, elevassistenter och vårdnadshavare. Jessica beskriver att hon har ett bra kontaktnät, som hon i sin tur kan fråga, exempelvis kommunens HR-avdelning, ekonomiavdelningen eller Kommunadministratören i Skola24.

Jessica gick två år på lärarutbildningen och därefter tog hon en paus och arbetade då på fritids och som lärare. Hon fick en förfrågan om att vara med i uppstarten av servicelinjen, färdtjänsten i Finspångs kommun, tillsammans med färdtjänsthandläggaren och trafikplaneraren och därefter att arbeta som administratör inom LSS-verksamheten i kommunen. Men 2016 öppnades möjligheten att arbeta som administratör inom grundskolan och det är Jessica så glad över, det är i skolan hon vill arbeta.

”Det är i skolan jag vill vara!”

Skoladministratör i Skola24

I Skola24 är det Jessica som kopplar elever och vårdnadshavare, lägger upp omdömen och administrerar fritidshemmet med barngrupper, lovschema och diverse förändringar. Hon är också behjälplig vid schemaläggningen och kan vid behov göra ändringar i schemat. Samarbetet med schemaläggaren är intensivt nu på våren då alla uppgifter från elevregistret ska exporteras till Skola24.

Jessica samarbetar också mycket med lärarna på skolan, genom den dagliga kontakten där hon löser många frågor men även exempelvis under omdömesperioden. Då skickar Jessica ut tips men även en förfrågan om att lärarna gärna får kolla igenom omdömena så att de har fått rätt elever i sitt underlag.

Nätverk i Finspångs kommun

I Finspångs kommun finns det sju skoladministratörer som har placering på olika skolor. Ett par gånger per år träffas de för att ge tips, dela med sig av idéer samt diskutera nyheter. Detta nätverk samordnar administratörerna själva och bjuder vid behov in exempelvis HR, inköpsavdelningen eller Kommunadministratören i Skola24.

Någon gång per år har Finspångs kommun en stor administratörsträff som arrangeras av HR- och ekonomiavdelningen. Då träffas alla administratörer och assistenter i hela kommunen oberoende av vilken sektor de arbetar i. På dessa träffar diskuteras bland annat kollektivavtal och ekonomisystem.

Att kommunen har denna typ av nätverk gillar Jessica mycket eftersom skoladministratören ofta är ensam i sin roll på skolan. Under coronapandemin blir det kanske mer ensamt än vanligt eftersom Jessica arbetar hemifrån fyra dagar i veckan. En dag är hon på sitt kontor och tar hand om pappersarbete som kräver skrivare och pärmar. Men eftersom Jessica har placering på en skola och även är administratör för ytterligare tre skolor så är hon van att arbeta på distans med sina kollegor.

8 bra anledningar att gå kurs

fill-color Created with Sketch.

Supersmarta tips, trygghet, oändliga möjligheter för din verksamhet och ett stort nätverk är bara några av de möjligheter som finns för att öka just din kompetens. Våra kursledare  har många års erfarenhet av olika skolformer och olika sätt att lösa problem. De ger dig personlig handledning utifrån de förutsättningar din skola har.