8 bra anledningar att gå kurs

fill-color Created with Sketch.

Arbetet i olika digitala system har blivit vardag. Förr lade vi lappar i små fack och till slut blev det ett schema för en hel gymnasieskola. Eller så förde läraren frånvaro på papper i pärmar. Idag arbetar vi mer effektivt med digitala och flexibla system. Vi kan hitta oändligt antal lösningar på problem eller få idéer som inte är möjliga att genomföra ännu. 

1. Sparar in på din på arbetstid

Det finns massor av supersmarta tips och lösningar som bidrar till att allt går fortare när du arbetar.

2.Bidrar till en bättre struktur och arbetssätt för personal, elever och föräldrar

Med rätt kompetens skapas oändliga möjligheter för din verksamhet. 

3. Ger ökad kompetens och trygghet

Ökad kompetens leder till att Skola24s alla funktioner används på rätt sätt och ger en trygghet i vardagen. Schemaläggare och administratörer som går någon av våra kurser upplever att deras arbete förfinas och att de verkligen får ut allt stöd i frånvaro- eller schemaläggningsarbetet som systemet erbjuder. Skola24s Support ger ytterligare trygghet via telefon, mail och tips på webben.

4. Skapar ett ökat nätverk

Schemaläggaren eller administratören är ofta ganska ensam i sitt arbete på en skola. Genom att gå någon av våra kurser skapas nätverk som kan användas som bollplank för att skapa bästa möjliga vardag för elever och lärare.  En enkel fråga som "Har du testat att...?" kan lösa upp knutar i verksamhetsplaneringen. 

5. Bidrar till ett bredare och mer flexibelt tankesätt

Många av våra kursdeltagare har endast arbetat med schemaläggning eller administration på en eller ett fåtal skolor. Våra kursledare har träffat tusentals kursdeltagare och användare i supporten från många olika skoltyper och de har fått inblick i hur skolans problematik kan lösas på många olika sätt.

6. Ger alla verktyg för att snabbt komma igång genom personlig handledning

I alla våra kurser får du träffa en kursledare som kan handleda dig utifrån de förutsättningar din skola har. Våra kursledare har många års erfarenhet av olika skolformer och olika sätt att lösa problem.

7. Möjliggör ökad skolnärvaro

Ett korrekt schema är grunden för ökad närvaro genom att frånvarosystemet fylls på med rätt uppgifter, som ligger till grund för frånvarostatistiken. Det är viktigt att skolan har koll på all typ av frånvaro och vidtar åtgärder som grundar sig på korrekt frånvarostatistik. 

8. Sparar resurser

En välutbildad schemaläggare och administratör kan spara resurser för kommunen eller koncernen genom att mer effektivt använda systemen så att salar och andra resurser nyttjas på bästa sätt.