Schemavisning i Skola24

Med anledning av artiklar som publicerats av Arbetsvärlden 2023-01-30 och förbundet Sveriges Lärare 2023-02-01 vill vi förtydliga följande fakta kopplat till lyfta ingångar i artiklarna. För att hjälpa dig som kund och för att skapa trygghet kopplat till tjänsten Skola24 så beskriver Skola24 i detta utskick vårt perspektiv på frågan och de möjligheter som finns kopplat till schemavisning.

Det rör sig inte på något sätt om ett dataintrång. Det handlar i stället om schemainformation som visas upp utifrån valda inställningar.

Det är alltid kunden som väljer hur schemainformation ska tillgängliggöras och därför erbjuder Skola24 en riklig uppsättning inställningar för att styra åtkomst till ett schema. Sammanfattningsvis erbjuds möjligheten att helt lägga all schemavisning bakom en inloggning till att viss schemavisning tillgängliggörs publikt via webbläsaren.

Exempel på behörighetsnivåer som erbjuds kopplat till schemavisning i Skola24 är;

  • BankID-inloggning eller motsvarande flerfaktorinloggning
  • Användarnamn och lösenord
  • Enbart lösenord
  • Publik visning av utvald schemainformation

Utöver val av behörighetsnivå kan kunden välja olika inställningar i schemavisningen. Exempelvis kan systemet ställas in att visa endast klass- eller salsscheman. Det är även möjligt att välja bort personer som av någon anledning inte vill eller bör exponeras i ett schema.

För en mer detaljerad information kopplat till hur schemavisning kan ställas in i Skola24 hänvisar vi till våra supportsidor för inställningar kopplat till schemavisning.

Inställningar schemavisning

Skola24 finns alltid som stöd till er organisation. Om er organisation känner behov av fördjupad dialog kring just era behov och vilka inställningar som passar er bäst avseende schemavisning så finns vi där för att hjälpa och vägleda i frågan.

Vår erfarenhet baserat på dialoger med flertalet av Sveriges kommuner och friskoleorganisationer är att frågan om inställningar kopplat till schemavisning behöver belysas utifrån flera olika perspektiv. Säkerhet, tillgänglighet och enkelhet kopplat till schemavisning behöver balanseras för att vara anpassat till ändamålet. En vanlig inställning är exempelvis att visa klass- och salsscheman publikt medan individuella elevscheman kräver ett konto med som minst användarnamn och lösenord.