SETT SYD 2018

För fjärde året i rad arrangeras SETT SYD på Malmömässan. SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation” och är Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet. Mötesplatsen handlar om inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur vi kan utnyttja nya sätt att arbeta mot högre måluppfyllelse i skolans alla nivåer.

Närvaroeffekten är ett stöd för huvudmän och skolor i arbetet med att effektivt minska frånvaron och strategiskt börja öka närvaron. Skolor i kommuner och organisationer som arbetar enligt #närvaroeffekten kommer att se resultat.
Läs mer om #närvaroeffekten


SAMVERKA FÖR SKOLNÄRVARO
Vi på Nova Software brinner för skolan.
För att säkerställa elevernas rätt till utbildning måste elevernas frånvaro registreras, följas upp och vid behov åtgärdas. Det finns stor risk att frånvaro kan påverka elevens utveckling mot utbildningens mål på ett negativt sätt.
En viktig framgångsfaktor för att öka skolnärvaro är att det finns strukturer för samverkan. Genom att skapa förutsättningar för att tidigt upptäcka och mäta frånvaro är vi på Nova med och samverkar med det vi är bäst på. Vi har skapat Skola24.


AKTIVITETER
Café Nova med mässans bästa kaffe och chokladbitar
Kahoottäavling med fina priser
Prata med oss om vad du saknar eller vill förändra i ditt IT-system
Snabbvisning i Skola24 Förskola/Fritidshem