Nordiska Skolledarkongressen

Nordiska Skolledarkongressen är en mötesplats som under två dagar erbjuder kompetensutveckling, inspiration, nätverks- och affärsmöjligheter.
Kongressen, som arrangeras vartannat år, vänder sig till rektorer, skolchefer, förskolechefer, skolpolitiker och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling. Den startades 1997 och samlar numera ca 50 utställare och 1.400 deltagare från hela Norden.

Vi på Nova Software brinner för skolan.
För att säkerställa elevernas rätt till utbildning måste elevernas frånvaro registreras, följas upp och vid behov åtgärdas. Det finns stor risk att frånvaro kan påverka elevens utveckling mot utbildningens mål på ett negativt sätt.
En viktig framgångsfaktor för att öka skolnärvaro är att det finns strukturer för samverkan. Genom att skapa förutsättningar för att tidigt upptäcka och mäta frånvaro är vi på Nova med och samverkar med det vi är bäst på. Vi har skapat Skola24.


IMG_2670.jpg

NÄRVAROEFFEKTEN
Närvaroeffekten är ett stöd för huvudmän och skolor i arbetet med att effektivt minska frånvaron och strategiskt börja öka närvaron. Skolor i kommuner och organisationer som arbetar enligt #närvaroeffekten kommer att se resultat. Läs mer om #närvaroeffektenEFFEKTEN
Närvaroeffekten är ett stöd för huvudmän och skolor i arbetet med att effektivt minska frånvaron och strategiskt börja öka närvaron. Skolor i kommuner och organisationer som arbetar enligt #närvaroeffekten kommer att se resultat. Läs mer om #närvaroeffekten