Storsatsning på schemaläggare i Partille kommun

Skola24 har besökt Partille kommun för att prata om deras stora satsning på kompetenshöjande insatser för kommunens alla schemaläggare. Susanne Bergqvist arbetar som IT-samordnare på Utbildningsförvaltningen i Partille kommun och har ett stort fokus på schemaläggning. För Susanne är det viktigt att alla schemaläggare i kommunen har rätt utbildning och i februari blir alla kommunens schemaläggare diplomerade. Alla schemaläggare har då gått kurserna Schema Grund steg 1 och 2 samt Schema Fördjupning. 

Partille webb 2.jpg

Susanne på sitt kontor i Utbildningsförvaltningens lokaler

Kompetensutveckling

På Partilles skolor är schemaläggningen navet för all skoladministration, den data som finns är så nödvändig i alla omkringliggande system. För Susanne är det självklart att satsningen på diplomerade schemaläggare gäller för alla skolformer, från förskoleklass och lågstadium till gymnasium och vuxenutbildningen. Alla integrationer och avancerade flöden måste bli rätt och det är därför Partille kommun satsar på att utbilda all personal.

”Schemats kopplingar till andra system är navet i allt vi gör”

Effektiv schemaläggning

Susanne berättar att schemaläggarna gillar att grotta ner sig i Skola24 Schema och de vill bli duktiga på sitt jobb. Carola Karlandus, lärare och schemaläggare, berättar att satsningen på kompetensutveckling är en av anledningarna till att hon trivs så bra i Partille kommun. Carola vill vara delaktig i skolans utveckling och skapa förståelse hos skolans rektor om hur viktigt det är med en bra tjänsteplanering. Carola är en av de som blir diplomerad i februari. För Carola har kurserna i schemaläggning betytt mycket. Efter Schema Grund steg 1 förstod hon att som självlärd gjorde hon många konstigheter och att hon inte använde Skola24 Schema på mest effektiva sätt.

Partille webb 1.jpg

Susanne Bergqvist och Carola Karlandus

En attraktiv personalgrupp

När personalen är välutbildad kan även förvaltningen ställa krav tillbaka till skolorna så att utbildningssatsningen ger tillbaka till förvaltningen. Alla schemaläggare som Susanne talat med är mycket positiva till satsningen. Mycket arbete läggs på att skapa en förståelse hos rektorerna om hur viktiga dessa nyckelpersoner är. Det går inte att byta schemaläggare för ofta och uppgiften får inte bli en utfyllnad i en tjänst. Den som ska lägga schema bör ha ett stort intresse för det. Susanne berättar att hon arbetar på att motivera rektorerna genom att visa på synergieffekter av att ha ett korrekt schema. Utbildningsförvaltningen arbetar också för att få in fler planeringsledare eller biträdande rektorer som kan lägga schema eftersom pedagogerna behövs till undervisningen och måste få kunna satsa helhjärtat på det.

Schemaläggare är en attraktiv personalgrupp som måste vårdas. Carola berättar för oss att det är flera kranskommuner som varit i kontakt med henne om jobbmöjligheter men att hon stannar i Partille kommun där hon känner att arbetsgivaren satsar på henne med de kompetenshöjande insatserna. Carola är precis tillbaka i arbete efter en föräldraledighet och berättar att hon arbetade deltid under denna tid hemma med schemaläggning. Skolan hade ingen naturlig ersättare och Carola tycker att det är så kul med schemaläggning att det var något hon gärna sysselsatte sig med mellan varven.

Diplomering 2 februari

I februari är det dags att diplomera första kullen av schemaläggare som gått alla kurser. Gruppen som då diplomeras består av cirka 15 schemaläggare. På varje skola finns en huvudschemaläggare och det är den person som är ansvarig för schemaläggningen och bestämmer vem som ytterligare ska få rättigheter till schemat, ofta är det en skoladministratör som har viss vana i Skola24. Tillsammans utgör de ett team på skolorna och arbetar tätt tillsammans.  

Partille webb 3.jpg

Susanne Bergqvist och Carola Karlandus

Bli en diplomerad schemaläggare

squiqqly Created with Sketch.

Vi erbjuder erfarna schemaläggare att bli diplomerade. Som diplomerad schemaläggare får du inte bara ett diplom utan även tillfällen att nätverka  och ett medlemskap i den slutna Facebookgruppen Schemadiplomaterna.