Skolfrånvaro - till vilket pris?

Almedalen 2019-07-02

 

Under eftermiddagens paneldebatt diskuterades problematisk skolfrånvaro. Frågan diskuterades utifrån många olika perspektiv. Med på debatten var Maria Stockhaus, Aggie Öhman, Lotta Curbo, Ingrid Martens samt Christina Widmark som har egen erfarenhet som förälder av detta.

Många av de som kallas hemmasittare har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Detta bidrar till att förmågan att hantera klassrumssituationen kan vara nedsatt. Barnen vill vara i skolan och lära sig men har inte kapacitet att hantera alla olika intryck detta innebär.

Panelen är överens om att det är viktigt att upptäcka frånvaromönster i ett tidigt stadie. Att rätt resurser sätts in så tidigt som möljigt är avgörande för elevens fortsatta skolgång.

Debattdeltagarna diskuterade vem ansvaret för hög frånvaro ligger på. Ansvaret är delat och därför är det viktigt att ansvarsområdena är tydliga och uttalade. Som förälder är det lätt att känna frustration när man inte alltid möts av utbildad och förstående personal, berättar Christina Widmark.

Arbetet med problematisk frånvaro och hemmasittare kräver en nationell samsyn och nationella riktlinjer över den statistik som finns. Idag tittar skolor och huvudmän på olika siffror från olika system.

Lotta Curbo avslutade med att säga ”Man kan också säga att det är billigare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna”.

Varje dag väljer flera av Sveriges barn att inte gå till skolan. Det börjar som ströfrånvaro men blir snart till problematisk frånvaro. Vi samlade en paneldebatt här nere i Almedalen med experter inom frågan kring problematisk frånvaro. En spännande paneldebatt med intressanta inslag.

Här kan du se hela den paneldebatt som hölls nere på Almedalen.