Skola24 möter ordförande för Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet

 

Almedalen 2019-07-03

 

Ett av Almedalens många seminarium, En ny lärarutbildning, igen? Men hur ska den se ut?, innehöll en diskussion kring januariöverenskommelsens punkt 57. Det var SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund som stod som arrangör?

Med i panelen var Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, Hans Adolfsson, Rektor Umeå universitet, Simon Edström, Vice Ordförande SFS, Lisa Oldmark, HR-direktör Academedia samt Mats Gerdau, kommunalråd i Nacka.

Seminariet inleddes med en berättelse om hur lärarutbildningen har reformerats var tionde år sedan 1977. Under inledningen lyftes ett antal punkter med kritik mot lärarutbildningen. Några exempel var bristande balans mellan teori och praktik, för lite fokus på lärarskap och lärarens roll som ledare och att reglerna för ämneskombinationer och behörigheter är inte de bästa. En tvist med kritiken var att den framfördes mot 1946-års lärarkonvention. En seminariedeltagare påpekade att vi fortfarande inte löst problemen.

Skolan är viktig och det syns i januariöverenskommelsen där 9 av totalt 73 punkter handlar om skolan. Panelen är rörande överens om att en reformation av den nuvarande lärarutbildningen är att föredra mot en ny utbildning. En långsiktighet ökar allmänhetens tilltro till utbildningen vilket är viktigt.

Lärarutbildningen är Sveriges mest reglerade utbildning med 27 examensmål. Som jämförelse har läkarutbildningen 16 examensmål och civilingenjörer har 13 mål. Enligt januariavtalet finns en stor risk att utbildningen får ännu fler examensmål.

Eftersom lärarutbildningen delvis är en yrkesutbildning diskuterades VFU och kontinuerlig kompetensutveckling under hela lärarkarriären. Både gällande VFU och kompetensutveckling måste läraren få avsätta tid för detta.

’Vi får inte glömma ämnena’ menade Åsa Fahlén. För lärare i de högre årskurserna måste forskning finnas tillgänglig för att hålla god ämneskunskap.

Vi på Skola24 tycker att det ska bli intressant att följa vad som händer med lärarutbildningen under nuvarande mandatperiod.

Regeringen har nyligen aviserat att man vill reformera lärarutbildningen utifrån januariavtalet. Men hur ska den då se ut och om man ska göra det, hur ska man gå tillväga? Vi från Skola24 fanns på plats för att lyssna in vad som sas.