Skola24 Lokal ger skolans lärare större frihet och sparar schemaläggaren tid

fill-color Created with Sketch.

Vuxenutbildningen i Borlänge kommun startade Skola24 Lokal med en provperiod. Provperioden visade att Skola24 Lokal effektiviserade arbetet med skolans lokalbokning markant. Schemaläggarens inkorg fylldes inte på med salsförfrågningar och lärarnas frihet ökade genom att de själva kunde boka sina lokaler. För skolans personal var det en självklarhet att efter provperioden fortsätta att använda Skola24s produkt för lokalbokning som ett komplement till den ordinarie schemaläggning.

Nytänk inom schemaläggningen

Ingela Hagfalk arbetar som Kvalificerad handläggare för Vuxenutbildningen i Borlänge kommun. I sin tjänst ingår det att hon lägger schema för cirka 500 vuxenstuderande som befinner sig i olika skolformer där kurserna varierar i perioder över läsåret. Vuxenutbildningen erbjuder en mängd olika kurser och utbildningar som yrkesutbildningar, gymnasiala kurser, grundläggande kurser och sfi. Behovet av många olika typer av salar och en flexibel schemaläggare är stort.

Ingela är utbildad gymnasielärare i Ma och Idh, hösten 2013 började hon sin tjänst på Vuxenutbildningen i Borlänge kommun. Ingela berättar att när hon började på skolan gjordes de scheman som fanns i tabellform eller i Excel men inför läsåret 15/16 köptes Skola24 Schema, tidigare Novaschem, in och de började att blocklägga kursernas lektioner. Våren 2018 tog Ingela över som schemaläggare, hon gick då en kurs och i samband med det gjordes hela skolans schematänk om. Som schemaläggare fick Ingela in många förfrågningar från lärare som önskade boka salar och grupprum till sina lektioner.

”Som schemaläggare fick Ingela in många förfrågningar från lärare som önskade boka salar och grupprum till sina lektioner.”

Provperiod på Skola24 Lokal

Ett arbete startades upp där Vuxenutbildningen började att titta på hur många salar de olika utbildningarna var i behov av. I samband med detta fick Ingela prova på Skola24 Lokal under en provperiod på tre månader. Både Ingela och lärarna var mycket nöjda och ville efter provperioden börja att använda Skola24 Lokal permanent. Tiden mellan provperiod och avtal strömmade frågor in till Ingela eftersom lärarna undrade vart lokalbokningen tagit vägen, de hade redan börjat att använda produkten som ett verktyg i vardagen.  

Boka salar och resurser

Från februari 2021 har Ingela och personalen på vuxenutbildningen framgångsrikt använt Skola24 Lokal för att dela och boka salar men även andra resurser som datorer och surfplattor. Skola24 Lokal har ökat friheten för skolans lärare och minskat arbetsbördan för Ingela.

Ingela berättar att skolans personal var i behov av stöttning i införandefasen men efteråt så har det blivit jättepopulärt att boka lokaler och resurser med Skola24 Lokal. Tillsammans hjälper de varandra och visar nya lärare runt i systemet. Användningsområdena är många, exempelvis så bokar skolans rektorer lokaler till sina möten.

”Användningsområdena är många, exempelvis så bokar skolans rektorer lokaler till sina möten.”

Förbättrad lokalanvändning

Vi frågade Ingela om resursutnyttjandet blivit bättre med hjälp av Skola24 Lokal. Hon förklarade då att för att resurserna ska kunna nyttjas ännu bättre måste fler enheter börja använda lokalbokning eftersom fler passande lokaler då blir tillgängliga. Vuxenutbildningen i Borlänge kommun delar i dagsläget byggnad med Högskolan Dalarna. Högskolan Dalarna ska snart flytta till nya lokaler och då flyttar ett gymnasium in. Ingela hoppas då på att gymnasiet också ska använda Skola24 Lokal för att kunna nyttja salarna över läsåret på ett mer effektivt sätt. Exempelvis står många av vuxenutbildningens lokaler tomma i maj och juni då gymnasieskolan har behov av salar för exempelvis provskrivning.

Ingelas rekommendation till de som vill komma i gång med Skola24 Lokal snabbt och smidigt är att gå någon av de halvdagskurser som erbjuds online eller en kortare handledning. Då slipper schemaläggaren att själv klura ut de olika inställningarna som går att göra.

Läs mer om hur du optimerar lokalanvändningen inom och mellan skolorna.

Ingela Hagfalk

Kvalificerad handläggare

Vuxenutbildningen, Borlänge kommun

 

”Skola24 Lokal har ökat friheten för skolans lärare och minskat arbetsbördan för schemaläggaren.”

Läs mer om Skola24 Lokal

Kontakta oss

Har du frågor om Skola24 Lokal och hur det skulle passa er verksamhet, kontakta oss!

Samarbeta kring gemensamma lokaler

Skola24 Lokal kan användas både av den enskilde läraren på skolan eller i hela organisationen för bokning av grupprum, aula, idrottshall eller andra anpassade lokaler. Det är schemaläggaren som delar ut lokaler och tider som därefter blir möjliga för bokning. 

Se filmen som beskriver hur Skola24 Lokal kan förbättra och effektivisera användningen av lokalerna på just din skola eller i din kommun.

Vill du veta mer om Skola24s erbjudande? Välkommen att kontakta oss idag.

Är du intresserad av någon produkt? Vi hjälper gärna till att boka in visningar, bestämma vårt nästa möte eller bara prata om dina utmaningar.