Schemaläggning i Sveriges största schema

På Polhemsskolan i Lund finns ca 2600 elever och 200 lärare. Där arbetar Andreas Palmblad som schemaläggare. Polhemsskolan använder Skola24 Schema som ett kommunikationsverktyg. Inga scheman skrivs ut utan istället hänvisas eleverna till  sitt schema online.

 

Andreas Palmblad har arbetat som lärare i samhällskunskap, mediaämnen, engelska och kinesiska. Han har också varit förstelärare, arbetslagsledare och har genomfört rektorsutbildningen. 

"Hur svårt kan det vara?"

Andreas startade med schemaläggning då han kom till en nystartad skola utan ett ordentligt schema. I den frustrationen startade han upp med Skola24 Schema och tänkte att det kan väl inte vara så svårt. Det visade det sig vara men Andreas fick ut ett schema och rektorn på den skolan tyckte att det fungerade. Fortsättningsvis fick han uppdrag som "schemaräddare" på andra skolor.

"Lyx på den här skolan är att arbeta 95% med Skola24 Schema"

Andreas arbetar nu som schemaläggare på Polhemsskolan i Lund med Sveriges största schema. Där finns en person med titeln Schemaläggare. - Det var en spännande utmaning och jag fick fundera en stund innan jag tackade ja till tjänsten, berättar Andreas. Utöver schemaläggningen har han några få möten.

"Schemainfluencer"

Andreas delar gärna med sig av sina erfarenheter genom att sprida dem i sociala kanaler. Han har till exempel lagt ut ett vaccinationsschema. Tanken är att sprida olika intressanta delar i verksamheten. -Nästa grej är matsalen, avslöjar Andreas. Här kan du följa Andreas.

"När jag lägger schema ska det alltid finnas ett färdigt schemaförslag innan alla går på sommarledighet och det har jag alltid lyckats med"

Schemaläggningen inför nästa läsår startar redan på hösten med möten då rektorer och biträdande rektorer ser över vilka inriktningar som de ska ha på skolan kommande läsår. Andreas har sedan möten med gymnasiesekreteraren och tillsammans pratar de igenom synergieffekter och ger  input så att organisationen blir så effektiv som möjligt.
Där efter läggs timplaner för varje program, tjänstefördelning och blockläsning.

"Om Skola24 skulle ligga nere kan vi stänga skolan den dagen"

-Alla elever på Polhemsskolan måste kunna se sitt schema flera gånger varje dag, säger Andreas. Polhemsskolan använder Skola24 Schema som ett kommunikationsmedel. Eleverna får inte utskrivna scheman eftersom förändringar kan göras. Förändringarna kan handla om salar, lärare, prov med mera. Lärarna trivs också bra med det då det underlättar att all kommunikation finns i schemat. Eleverna kommer från små grundskolor till en stor gymnasieskola med fem stora byggnader och fyra mindre, som ett campus. - Då handlar det mycket om snabb kommunikation via Skola24 Schema till tusentals elever, säger Andreas.

"Ett schema, ett pussel"

Med över 100 klasser, flera byggnader och många lärare så har Polhemsskolan ett stort ansvar för lärarnas och elevernas arbetsmiljö. Att arbeta på en så stor skola kräver rutiner och de är inga bekymmer på Polhemsskolan. Lärarna sitter lydigt på rad, på en bänk utanför Andreas kontor veckan innan och efter sommaren, för att berätta sina önskemål. Andreas för anteckningar om alla lärares önskemål och vad som passar bäst för deras undervisning.
- Många trivs jättebra med att jobba på en stor skola med många ämneskollegor, här har vi till exempel 38 lärare i engelska, avslutar Andreas.

Tre snabba med Andreas:
1. Vad är det bästa med schemaläggning?
Skapa ordning i kaoset och möjliggöra undervisning för lärare.
2. Hur ser framtidens schemaläggning ut?
Lärarna har större frihet i att göra småändringar. De ska kunna ändra i sitt eget schema utan att ställa till det för någon annan.
3. Vad är den största utmaningen på en så stor gymnasieskola?
Mer anonymitet men också mer specialiserat.

Skola24 Schema har under många år utvecklats för att tillgodose ett behov av enklare eller avancerad schemaläggning för alla skolformer. Schemaläggning ska tillgodose elevernas rätt till undervisning. Det kan innebära många individuella och flexibla lösningar som exempelvis avbokningar och periodläsning. Med rätt  grupp av elever, på rätt lektion, levereras rätt underlag till Skola24 Frånvaro. Vid uppföljning säkerställs elevens erbjudna tid i förhållande till elevens frånvaro.

 

Fler fördelar med Skola24 Schema

Skola24 Frånvaro ger skolan rätt förutsättningar att lyckas med de rutiner som krävs för att hantera elevers frånvaro. Frånvaro i kombination med Schema är ett oslagbart stöd för frånvarorapportering, frånvaroanmälan, ledighetsansökan, rapporter och aviseringar. Funktioner som underlättar viktig uppföljning på såväl individnivå som för hela klasser.

Fler fördelar med Skola24 Frånvaro

Föräldrar kan smidigt registrera elevens tider för lämning och hämtning. Föräldrarna kan också registrera tillfällig frånvaro eller planerad ledighet. När fritidshemmet har avvikande öppettider, som till exempelvis lov, kan föräldrar lägga in elevens närvaro för de dagar som det gäller. Personal kan registrera de faktiska tiderna för lämning och hämtning av varje elev för att lätt kunna se vilka elever som är på fritidshemmet samt för att kunna följa upp nyttjade timmar per elev.

Fler fördelar med Skola24 Förskola

Skola24 Kompetens har ett brett kursutbud och en stor variation av konsulttjänster. De kursledare och konsulter som du möter är experter på skola och förstår dina utmaningar. Skola24 Kompetens bidrar till att din verksamhet säkrar upp med kompetenta schemaläggare och administratörer. Något som skapar en fantastisk grund för skolans arbete med närvaro, omdöme, resursplanering och skolutveckling. Varje år utbildar vi över 5000 nöjda personer.


Utbilda dig i  Skola24 Kompetens