Pressinbjudan: Skolfrånvaro - till vilket pris?

fill-color Created with Sketch.

I Sverige idag kan det finnas så många som 5000 hemmasittare – elever som haft ogiltig frånvaro i mer än en månad på en termin. Ett år av utanförskap kostar samhället en halv miljon per person som drabbas. Förutom då det lidande och utsatthet som personen upplever. Under Almedalsveckan väljer IT- och kompetensföretaget Skola24 att lyfta en av de viktigaste frågorna inom skolsverige och med en paneldebatt bestående av experter inom alla områden försöka hitta ett svar.

Kostnaden för att ta hand om barn och unga som har begynnande frånvaroproblem är liten jämfört med vad det kostar samhället att ta hand om vuxna som är arbetslösa, passiva eller till och med hamnat i kriminalitet. Hemmasittares isolering kan leda till ett ekonomiskt och socialt handikapp som i framtiden kan innebära ett ofrivilligt utanförskap både från arbetslivet och samhället. Att se dessa elever och agera i tid är en nyckelfaktor.

- Elever med hög närvaro i skolan har goda möjligheter att utvecklas mot utbildningens mål. Skolan måste ha effektiva rutiner för att snabbt sätta in åtgärder när elever börjar visa tecken på oroande frånvaro. Att agera i tid utifrån rätt rutiner och med rätt systemstöd kan vara det bästa sättet att nå resultat, säger Ingrid Martens, verksamhetsexpert på Skola24.

Paneldebatt med politiker, skolföreträdare och förälder

Allt fler kommuner flaggar för frånvaroproblematik i sina skolor och tisdag 2 juli, under Almedalsveckan, tas ett viktigt avstamp vid en paneldebatt arrangerad av Skola24.
- I paneldebatten har vi samlat en bred representation av den högsta expertisen inom området. Vi har med riksdagspolitiker, systemexperter, skolledare, utredare och framförallt också gruppen föräldrar med barn som har frånvaroproblematik. Vi ser fram emot att höra dessa personer angripa frågan utifrån olika vinklar och ge oss i publiken en bild av vad som kan och bör göras, säger Magnus Elmshorn, Marknads- och kommunikationschef vid Skola24

Medverkande i paneldebatten:

Aggie Öhman, Verksamhetsutvecklare, Prestationsprinsen
Maria Stockhous, Riksdagsledamot, (M)
Lotta Curbo, Skolledare, Helleborusskolan
Ingrid Martens, Verksamhetspecialist, Skola24
Christina Widmark, Förälder

Moderator: Magnus Elmshorn

Tid och plats:

Tisdag 2 juli, kl. 17.30-18.30
Best Western Strand Hotel Visby, Bryggarsalen