Pandemiåret på Skola24

fill-color Created with Sketch.

Redan tidigt när pandemin lamslog stora delar av världen insåg Skola24 att vi behövde göra anpassningar och insatser för att skapa trygghet hos medarbetarna och säkra upp leveranserna till kunderna. Beslut togs tidigt att, utifrån de risker som fanns, så var det bästa alternativet att alla medarbetare skulle arbeta hemifrån. 

För Skola24s HR-chef, Helena Martinsson, så har 2020 varit ett mycket speciellt år med många nya utmaningar att hitta lösningar på.

- Den första utmaningen vi ställdes inför var att med kort varsel ställa om så att alla medarbetare fick möjlighet att arbeta hemifrån. Omställningen innebar att alla snabbt behövde teknisk utrustning för att kunna arbeta på distans, men även kännedom om hur tekniken fungerade, i till exempel Teams. Medarbetarna skapade sin arbetsplats hemma och lånade hem skärmar och kontorsstolar för att få till en fungerande jobbvardag hemma, säger Helena Martinsson.
För många var det nytt att börja kommunicera bara via digitala verktyg och rutinerna för hur allt skulle fungera var tvungna att fort tas fram.
- När det gäller nya kommunikationskanaler och rutiner har varje team/avdelning själva arbetat fram hur man vill jobba både ur ett jobbperspektiv, men som även främjar samarbete, en god psykosocial arbetsmiljö och för att försöka skapa känsla av att vara i ett socialt sammanhang även om vi varit på distans, berättar hon. 

Olika förutsättningar 

I rollen som HR-chef så har Helena varit spindeln i nätet när det kommit till att hantera alla de nya riktlinjerna som kommit från myndigheterna, fånga upp medarbetarna, lösa uppkomna problem och få en fungerande jobbvardag.
- Anpassningarna har landat väl. Medarbetare har bidragit kontinuerligt med förslag och vi har hjälpts åt att hitta tips och trix för att få till en fungerande vardag. Flera anpassningar har skett på individnivå då vi alla har olika förutsättningar. Vi har lyssnat och varit i dialog och tillsammans hittat lösningar som fungerar. Detta är ett arbete som fortsatt pågår löpande mellan chef och medarbetare då förutsättningar förändras över tid, säger Helena Martinsson.

Lärdomar

Även om året har varit otroligt utmanande på många sätt och flera av medarbetarna saknar den vardag som fanns innan pandemin kom så har ändå ett antal positiva saker kommit ut från det anpassningsarbete som skett på företaget.
- Vi har alla fått nya erfarenheter, lärdomar och insikter som vi kan använda oss av framåt in i 2021. Ett konkret exempel är att vi alla lärt oss arbeta med digitala möten med allt vad det innebär. Det har ju gett upphov till ett och annat skratt när man glömt stänga av sin mikrofon eller inte satt på den alls, men det får man ju bjuda på. Ordet teknikstrul har jag använt en och annan gång under det gångna året, men förhoppningsvis kommer det inte bli lika frekvent 2021, säger Helena Martinsson.

Monster-korta-avskiljare-dna.png

En arbetsplats att längta till