Nationell frånvarostatistik - underlagen bakom besluten

Behövs nationell frånvarostatistik för att skapa en likvärdig skola? Kan den nationella statistiken öka skolornas förståelse för hur de arbetar med hög frånvaro? Många länder samlar in frånvarostatistik, precis som annan statistik från landets skolor, men det gör inte Sverige ännu. Titta på vår paneldiskussion om vad nationell frånvarostatistik kan göra för svensk skola. 

Många av Sveriges kommuner arbetar aktivt mot mål som är kopplade direkt mot kommunens frånvarostatistik. Men kommunerna har ingen metod för att jämföra sin statistik med andra kommuner.
 
Mycket fokus i media har funnits kring ogiltig frånvaro, skolk och hemmasittare men vilka frånvaromönster finns egentligen i Sverige? Idag finns inga tydliga svar på den frågan. Och får vi i framtiden svar på frågan, vilka slutsatser kan vi dra och hur kan vi använda sifforna för att skapa en ännu bättre skola för våra elever?
 
Det finns många olika orsaker till att frånvaron är hög samt att gymnasiebehörigheten och betygen är låga men finns det inget tillförlitligt underlag att samköra och diskutera kring blir dessa frågor svåra att lösa.
 
Lyssna till när Björn Öckert, Aggie Öhman, Ingrid Martens, Rober Haddad och Helsingborgs stad diskuterar vad nationell frånvarostatistik kan göra för svensk skola:
 
 
Paneldeltagare:
  • Björn Öckert, Professor Uppsala universitet
  • Aggie Öhman, Verksamhetsutvecklare Prestationsprinsen
  • Ingrid Martens, Produktspecialist Skola24
  • Roger Haddad, Riksdagspolitiker Liberalerna
  • Helsingborgs stad