I Ale kommun samarbetar skola och skolkök för minskat matsvinn och bättre arbetsmiljö

fill-color Created with Sketch.

Ale Kommun såg att dialogen mellan skola och skolkök kunde förbättras. För att råda bot på detta införde de Måltidskollen, ett tillval till Skola24 Frånvaro. Måltidskollen skickar rapporter, direkt från Skola24 Frånvaro till skolköken, om dagens frånvarande elever. De tre största vinsterna för Ale kommun är minskat matsvinn, bättre ekonomi samt bättre arbetsmiljö för kökspersonalen.

Utmaning i dialogen mellan skola och skolkök

Sofie Axelsson är verksamhetschef för kostverksamheten i Ale kommun sedan 2016. Före hennes nuvarande roll arbetade hon i kommunen som köksmästare och kostchef. I Ale kommun finns det 37 kök inom Service och Utbildning, varav 8 stycken är mottagningskök och 29 stycken är tillagningskök. I tillagningsköken är det lättare att anpassa sig efter hur många elever som är frånvarande eftersom det är där maten förbereds och tillagas. 

Sofie berättar att före införandet av Måltidskollen hade dialogen gällande frånvarande elever mellan skola och skolkök en hel del utmaningar. Frånvaro av grupper, exempelvis vid prao eller utflykt, rapporterades sent och det var lätt hänt att skolan helt glömde att avanmäla kost till köket.

Det är viktigt för kostverksamheten att få veta hur många elever som är frånvarande varje dag. Detta för att minska matsvinnet, få en hållbar ekonomi samt att förbättra kökspersonalens arbetsmiljö. Fungerar kommunikationen mellan kök och skola bra så behöver kökspersonalen inte tillaga mer mat än vad det finns behov av, vilket ökar arbetsglädjen.

”Det är viktigt för kostverksamheten att få veta hur många elever som är frånvarande varje dag. Detta för att minska matsvinnet, få en hållbar ekonomi samt att förbättra kökspersonalens arbetsmiljö.”

Införande av Måltidskollen

Det var chefen för skoladministrationen som tipsade Sofie om att Måltidskollen fanns. Sofie blev intresserad och Måltidskollen infördes på alla kommunens skolor. Strax därefter slog Coronapandemin till. Under pandemin var Måltidskollen mycket värdefull då ett stort antal elever var frånvaroanmälda periodvis. Köken fick verkligen upptäcka styrkan med Måltidskollen kort efter införandet.

"Egentligen är det ju så enkelt som att personalen endast behöver ha koll på sin mailkorg.”

Implementeringen hos kökspersonalen gick fort och smidigt. Måltidskollen testades på två kök först för att därefter införas på alla kommunens 12 kök inom sektor Utbildning. I förväg hade all kökspersonal blivit informerade om syftet samt att mailkorgen måste kollas en gång varje morgon.  Skoladministratörerna var behjälpliga vid införandet men, som Sofie berättar, ”Egentligen är det ju så enkelt som att personalen endast behöver ha koll på sin mailkorg”.

Måltidskollen består av dagliga rapporter som skickas från Skola24 Frånvaro till valfria mottagare i skolköken. I Ale kommun når rapporten en till tre medarbetare per tillagningskök.

Tillagar endast den mat som faktiskt behövs

Måltidskollen har bidragit till en förbättring i arbetsmiljön för kökspersonalen då avanmälan av kost samt antal frånvaroanmälda elever automatiskt rapporteras in varje dag. Måltidskollen bidrar också till att köken endast tillagar mat till de elever som faktiskt är närvarande vilket bidrar till mindre matsvinn och bättre ekonomi.

Läs mer om Måltidskollen

"Egentligen är det ju så enkelt som att personalen endast behöver ha koll på sin mailkorg.”

Sofie Axelsson

Verksamhetschef

Kostenheten, Ale kommun

Läs mer om Måltidskollen

Kontakta oss

Har du frågor om Måltidskollen och hur tillvalet skulle passa er verksamhet, kontakta oss!

Exakt antal portioner

Svaret på det exakta antalet portioner som skolköken ska tillaga finns i Skola24 Frånvaro. Tillval Måltidskollen: 

  • Ger dagliga rapporter om antal frånvarande elever 
  • Visar övergripande information om frånvaro kopplat till specialkost
  • Skickar automatiskt information till valfria mottagare

Det är ett enkelt sätt att spara pengar och gör att kostnader i budgeten kan fördelas om. 

Vill du veta mer om Skola24s erbjudande? Välkommen att kontakta oss idag.

Är du intresserad av att köpa Skola24 Frånvaro eller någon annan produkt? Vi hjälper gärna till att boka in visningar, bestämma vårt nästa möte eller bara prata om dina utmaningar.