Fjärrundervisning på Vasaskolan i Skövde kommun

Regeringens tillfälliga förordning möjliggör att skolor kan erbjuda distansundervisning. Det kan handla om att lärare med milda symptom bedriver undervisning hemifrån när eleverna är i skolan eller tvärt om.

Enligt skolverket är det skillnad på fjärrundervisning och distansundervisning i skolorna. Fjärrundervisning bedrivs med informations- och kommunikationsteknik i realtid. Elever och lärare kan arbeta tillsammans men är oftast åtskilda i rum men inte i tid. Distansundervisning handlar mer om uppgifter som skall utföras inom en viss tid. Elever och lärare kan vara åtskilda i rum och tid.

Cathrin Evertsson Andersson och Tomas Eriksson är rektorer på Vasaskolan i Skövde kommun. De säger att fjärrundervisningen fungerar bra. Teknikstrul från lärplattformen är en negativ faktor men lärarna löser det på andra sätt, exempelvis genom chattar med eleverna. Den garanterade undervisningstiden kan tyvärr påverkas på grund av tekniken. Lärarna har heller inte möjlighet att uppmärksamma alla elever på samma sätt som i ett vanligt klassrum. – Men vi gör så gott vi kan i det här tiderna, säger Cathrin och Tomas.

En del elever kommer till Vasaskolan som vanligt och får undervisning av tillfälliga resursgrupper som kan bestå av specialpedagog, speciallärare och andra resurspersoner. Även grundsärskolan är i skolan som vanligt.

Cathrin och Tomas ser också bra saker med fjärrundervisningen. Eleverna får en liknande struktur runt undervisningen och alla arbetar digitalt, vilket är elevernas vardag. Personalen i kommunen har tillsammans en gemensam digital yta där de kan dela erfarenheter och tipsa varandra.
För elever som har svårt att vistas fysiskt i skolan har fjärrundervisningen bidragit till ett högre engagemang och en större lust att lära. Den största framgångsfaktorn för de allra flesta elever är ändå det fysiska mötet och en god undervisning i skolan.

Vasaskolan följer samhällsutvecklingen och har nu haft fjärrundervisning den första veckan efter jullovet. -Eleverna och personalen är fantastiska, gör ett kanonjobb och är flexibla i dessa tider. Alla vill generellt vara i skolan, avslutar Cathrin och Tomas.

Cathrin Vasaskolan 800x800.jpg

Cathrin Evertsson Andersson, rektor på Vasaskolan. Foto: Anna Karlsson