Explosionsartad frånvaro i Sveriges skolor

Frånvaroanmälningar från elever har ökat explosionsartat under de senaste dagarna. Det visar siffror som Skola24 ser utifrån frånvaroanmälningar via en telefontjänst.
- Myndigheternas råd har effekt. Inom några få dagar har antalet frånvaroanmälningar via vår telefontjänst ökat från basnivån till mer än det tredubbla, säger Ingrid Martens, verksamhetsspecialist vid Skola24.

Nyligen gick Folkhälsomyndigheten ut för att rekommendera alla att hålla sig hemma även vid lätta förkylningssymptom. Statistiken visar att landets föräldrar lyssnar till råden och tar det säkra före det osäkra för att hålla barnen hemma.

- Jag vill betona att det inte är troligt att ökningen beror på faktiska sjukdomsfall orsakade av det nya coronaviruset. Tolkningen vi gör är att toppen vi ser nu är resultatet av att elever rekommenderas att vara hemma även med milda symptom, plus en del allmän oro. Samma tolkning gör Folkhälsomyndigheten när det gäller omfattningen av virusets spridning, berättar Ingrid Martens.

Övergripande statistik
Telefontjänsten som Skola24 har omfattar cirka 400 000 elever i många kommuner över hela landet. När många ändrar sitt beteende samtidigt får det stor effekt.
- Här kan man tydligt se tendenser när det gäller utvecklingen i stort och få kvitto på att insatser får effekt. Vi behöver inte gissa eller sammanställa några siffror, utan ser resultatet i belastningen på vår telefonväxel. Det visar vilken kraft övergripande siffror har och hur värdefullt det kan vara med nationellt samlad frånvarostatistik för alla landets skolor, säger Ingrid Martens.
- Vi försöker nu stötta kommuner och friskolor genom att förklara hur de i Skola24 kan ta fram sin egen frånvarostatistik och sköta frånvarorapporteringen vid fjärr- och distansundervisning. För kommunerna är den här statistiken värdefull, avslutar Ingrid Martens.

Kontaktuppgifter:
Ingrid Martens
Verksamhetsspecialist
0515 - 777 850 | 0702 – 12 55 13