En skola för alla - slutkonferens

squiqqly Created with Sketch.

Onsdag den 29 januari samlades 33 kommuner från Västra Götaland för att diskutera resultat, lärdomar och slutsatser för att minska skolavhopp. På plats fanns bland annan skolminister, Anna Ekström, experter från skolans värld samt vi från Skola24. 

Trollhättan 29 januari

Projektet En skola för alla har pågått från mitten av 2017 och har haft som mål att få fler ungdomar att fullfölja sina studier. Projektet har arbetat med en mängd olika metoder och arbetssätt. Undomar i åldersgruppen 15-24 år har varit i fokus. 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kostar en individ som hamnat i utanförskap, förutom lidandet, 10-15 miljoner men att fånga upp en individ till skola och arbetsliv ger tillbaka runt 40 miljoner kronor. Förutom att arbeta direkt med ungdomarna vände sig projketet även till de målgrupper som arbetar med ungdomarna. Slutrapporten kommer i slutet av mars. 

Informationsfilm - En skola för alla

I projektet En skola för alla har Skola24 haft ett samarbete med Skövde kommun och deras arbete med att främja närvaro. En av nyckelfaktorerna för om en elev fullföljer sina studier är att de går till skolan och där känner sig delaktiga. Skövde kommun och Skola24 har tillsammans utformat närvarofrämjande rutiner som används på skolorna där vi har tillfört kunskap om vad ett schema- och frånvarosystem kan hjälpa till med vid de olika delarna i rutinen. Exempelvis om hur lärare, elevhälsoteam och rektor bäst följer upp skolfrånvaro. 

Läs mer på SVT Forum

Vår verksamhetsexpert, Ingrid Martens, samt vår Marknads- och Kommunikationschef, Magnus Elmshorn, var de representanter från Skola24 som deltog i projektet. Lyssna till hur de sammanfattar slutkonferensen. 

Sammanfattning av slutkonferensen av projektet En skola för alla