En skola där alla vill vara - om att främja närvaro i skolan

Almedalen 2019-07-03

 

Vi har besökt ett av tre seminarier som PWC arrangerade på onsdag förmiddag under Almedalsveckan. Under del två arbetade seminariedeltagarna med hur man kan främja närvaro i skolan i workshop och under del tre redovisades gruppernas resultat. 

Inledningsvis lyssnade vi till två gripande berättelser från två elever som varit borta från skolan i långa perioder. Agnes och Alice delade öppet med sig av hur ångest och svåra livshändelser gjorde att just de inte orkade gå till skolan. De berättade också om vägen tillbaka till skolan och vad som gjorde det möjligt just för dem.
Panelen inleddes av Maria Stockhaus, riksdagspolitiker (M), som lyfte hur viktig frågan är om nationell statistik. Sverige har ingen aning om hur stor frånvaron i skolan är. I bästa fall har skolan och kommunen koll. Hon menar att det är en hygienfaktor om vi ska komma vidare efter rapporten Saknad.
Med i panelen var också Anja Frey som är chef för Fryshuset Stockholm. En framgång för dem har varit utbildningen ’Hur kan jag leda mig själv för att leda andra?’ som både lärare och föräldrar på Fryshuset Gymnasium går. Det viktiga är elevens personliga resa och att vid stor frånvaro måste elevens passion komma i första hand. Fryshuset Gymnasium bygger relationer och skapar förtroenden och därefter kan lärare och personal säga ’jag saknar dig’ vid hög frånvaro.
Hamid Zafar, utbildningsledare i Mullsjö kommun och årets svensk 2018, har erfarenhet av att det ofta är i det enkla lösningarna och svårigheterna finns vid främjande av närvaro. Hamid gav exempel från sina erfarenheter av att vara rektor på en skola i Biskopsgården. När skolan mötte upp eleven i hemmet, med målet att få tillbaka eleven till skolan, fungerade det väldigt bra. Han berättade också att små detaljer, som att en förälder inte vill samarbeta med socialtjänsten kan ge negativ påverkan på arbetet. Någon liten detalj brister och då blir projektet inte framgångsrikt. Många tror också att det är socialtjänsten som ska fixa eleven men så är det ju inte, det måste ske ett samarbete mellan alla som arbetar runt eleven.
Det är oftast inte de uppenbara eleverna som är i riskzonen och detta upptäcks enbart genom systematiskt kvalitetsarbete och att arbeta metodiskt med hög frånvaro berättar Fredrik Zeybrandt, utbildningsledare Göteborgsregionen.
Vi på Skola24 har fångat upp att det finns så många kloka och bra exempel på hur skolor kan främja närvaro. Vi ser att frågan är komplex och kräver samsyn och samverkan. Problematisk frånvaro måste fortsätta att diskuteras från skol- till riksdagsnivå.

Idag arrangerades ett seminarium med målbilden att hitta lösningar för att främja närvaro i skolan. PWC var arrangör och Skola24 fanns på plats för att hjälpa till att hitta en lösning på ett stort samhällsproblem. #almedalen