En bra skola är den bästa biljetten vi kan ge varje barn

Kunskap har aldrig varit viktigare än idag och en bra kunskapsskola är den bästa biljetten vi kan ge varje barn. En lyckad skolgång är bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. I dag finns en uppenbar skillnad i livschanser som beror på elevernas bakgrund och bostadsort. De elever som kommer från en tuffare social miljö är i ännu större behov av en bra skola och professionell elevhälsa för att nå kunskapsmålen.

Skolan har ett dubbelt uppdrag som består i att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Skolan ska, enligt läroplanen, både överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att förbereda dem för att leva och verka i samhället. Det handlar om att utbilda, och bilda, medvetna och kompetenta medborgare.

- När lärare får tillräcklig tid till planering, utveckling och kollegialt samarbete, får hålla sig friska och orkar jobba heltid - då kan både mötet mellan lärare och elev samt undervisningen kvalitetssäkras, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Januari-avtalet ska generera mer tid för lärarna att undervisa
Enligt januariavtalet så ska resurser kunna riktas till elevhälsa och barn med särskilda behov. Avtalet beskriver även en satsning på fler specialpedagoger i skolan och på utbildning av skolledare och lärare om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- Här finns en stor del av förklaringen till att elevernas resultat har försämrats de senaste 20 åren och att de fortsätter att sjunka. Lärarna ges i praktiken inte möjlighet att utföra sitt uppdrag på det sätt som läroplaner och skollag föreskriver och de kompenseras inte lönemässigt för det utvidgade läraruppdraget och ansvaret, uttalade Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas riksförbund.

Föräldrar behöver kunna lita på att deras barn får den undervisning och trygghet de behöver, står det uttryckligen i Januariavtalet som är framtagen av S, C, L, MP och V.

- Det är glädjande att se att skolan får så stort utrymme i en bred politisk överenskommelse. Jag hoppas att det här kan sätta stopp för den ryckighet som länge präglat skolpolitiken, säger Johanna Jaara Åstrand ordförande för Lärarförbundet.

En bra skola för alla
Grunden till ett väl fungerande samhälle är en bra skola. Att få en effektiv administrationshantering, möjligheten att arbeta resurseffektivt ger utrymme att lägga fokus på rätt saker. På företaget Skola24 har man arbetat med skolans värld i många år och är väl insatta i utmaningarna som finns samt har en vilja att vara med för att hitta lösningarna.

- Det handlar om lärarna, eleverna och alla de som arbetar inom skolan. Varje elev som får med sig kunskaperna för livet klarar det för att en lärare haft tid. Det är där politiker, rektorer, lärare, föräldrar och vi som systemleverantör kommer in i bilden. Vi behöver ge lärarna tid för sitt jobb, för då får vi en positiv samhällseffekt, avslutar Magnus Elmshorn, Marknads- och kommunikationschef på Skola24.