Det bästa med skolan är att du är här!

Som en del av projektet En skola för alla har Vasaskolan i Skövde kommun satt upp planscher med fina budskap till sina elever. 

Projektet En skola för alla har pågått från mitten av 2017 och har haft som mål att få fler ungdomar att fullfölja sina studier. 33 kommuner i Västra Götaland deltog och den 29 januari hölls slutkonferensen. Projektet har arbetat med en mängd olika metoder och arbetssätt. Ungdomar i åldersgruppen 15-24 år har varit i fokus. 

Det bästa med skolan är att du är här.jpg

I projektet En skola för alla har Skola24 haft ett samarbete med Skövde kommun och deras fokusområde med att främja närvaro. Skövde kommun och Skola24 har tillsammans utformat närvarofrämjande rutiner som används på skolorna där vi har tillfört kunskap om vad ett schema- och frånvarosystem kan hjälpa till med vid de olika delarna i rutinen. Exempelvis om hur lärare, elevhälsoteam och rektor bäst följer upp skolfrånvaro. 

En del av det närvarofrämjande arbetet har varit att elever som inte är i skolan ska känna att de varit saknade när de kommer tillbaka. 

Du kommer hit imorgon va.jpg