Detaljerade sammanställningar

Valbart block

Som skoladministratör har man stora möjligheter att själv styra över hur rapporterna ska se ut. Här får ni lära er att skapa egna rapporter som kan delas med andra roller inom enheten. Ni får dessutom kunskap om hur man kan skapa grupper i schemat som underlättar vissa frånvarouttag. Viss frånvaro går även att automatgenerera, vilket vi även tar upp.

Tid: 90 min
Målgrupp: Skoladministratörer
Max 15 deltagare

Innehåll

  • Ta ut rapporter för elever som slutat
  • Skapa egna rapporter, anpassade för egna verksamheten ex. på specifik anledning eller viss typ av frånvaro samt ev. göra dem tillgängliga för lärare
  • Frånvarouttag till betyg
  • Nyttan av schemagrupper för att kunna få ut viss statistik 
  • Frånvarobevakning
  • Övningar

Tillbaka till översikten

Kontakt för prisuppgift

Linda Carlén

Customer Success Manager

linda.carlen@skola24.com 0730-88 05 09

Kontakta oss om du har frågor eller för att få offert på hel- eller halvdag.