Närvarorutiner | Djuparbete

Workshop

För att alla ska kunna samverka kring närvarorutiner är det viktigt att var och en vet vad som förväntas av dem. Här samverkar flera olika roller för att tillsammans skapa bra rutiner och få god uppföljning kring närvarohanterngen. Under denna workshop får ni öva på att tyda mönster tillsammans med kollegor och vi ger exempel på olika dokument som kan underlätta närvarorutinen.

Tid: 120 min
Målgrupp: Elevhälsan, Rektor, Lärare

Innehåll

  • Vi diskuterar schemats betydelse för närvaron samt dess möjligheter för att kontrollera elevernas garanterade tid
  • Vilka rapporter kan tas ut
  • Hur kan man arbeta för att samverka kring närvarohanteringen
  • Vi arbetar på ett djupare plan med diskussioner i grupper runt rapporterna
  • Hur kan man organisera rollerna kring eleven för att uppmärksamma och agera på oroväckande frånvaro

Tillbaka till översikten

Kontakt för prisuppgift

Linda Carlén

Customer Success Manager

linda.carlen@skola24.com 0730-88 05 09

Kontakta oss om du har frågor eller för att få offert på hel- eller halvdag.