Importer

Valbart block

Som skoladministratör ska man ofta se till att schemat synkar med såväl elevregister som frånvaro, så att rätt elever kommer upp för läraren i rapporteringsvyerna. Vårdnadshavarna ska få tillgång till systemet, vilket det finns olika lösningar på. Under detta tillfälle får ni förståelse för hur det hänger ihop. Vi diskuterar även kommunens/skolans rutiner kring skyddade individer.

Tid: 30 min
Målgrupp: Skoladministratörer
Max 15 deltagare

Innehåll

Vi diskuterar hur rutinerna fungerar kring:

  • Importer av elever som får riktiga personnummer och tillfälligt ska bytas ut
  • Gruppförändringar
  • Om allt inte ska följa med in i schemat
  • Hur CSV-importer fungerar och vilka rutiner man bör ha runt automatiska vårdnadshavarimporter
  • Hantering av elever med skyddad identitet - ser olika ut i kommunerna/skolorna - hur ser det ut hos er?

Tillbaka till översikten

Kontakt för prisuppgift

Linda Carlén

Customer Success Manager

linda.carlen@skola24.com 0730-88 05 09

Kontakta oss om du har frågor eller för att få offert på hel- eller halvdag.