Single Sign On (SSO)

squiqqly Created with Sketch.

Skola24 stödjer Single Sign On (SSO) enligt saml. 2.0 och det gör  inloggning med e-legetimation för alla användare möjlig. Det gäller både för inloggning i skola24.se samt i appen Skola24.

Hur kommer vi igång med Single Sign On (SSO)?

För att komma igång med tjänsten behövs en Idp-leverantör och den tillhandahålls av er, det kan t ex vara Skolfederation eller Svensk e-identitet.
I många fall har exempelvis en kommun en Idp-leverantör för andra e-tjänster och då kan man med fördel använda sig av den.
Det vi behöver få in är era uppgifter på vilken leverantör ni använder och en kontaktperson hos dem samt att ni önskar att komma igång med det, så enkelt är det.

Kostar det något att komma igång med Single Sign On till Skola24?

Om ni redan har SSO till Skola24 är det inga kostnader för att komma igång med det till nya appen.
Om ni inte har det är det en engångskostnad för konfigurationen vid uppstart, efter det tillkommer inga ytterligare kostnader.

Vad gäller om vi redan har SSO till Skola24 på webben, men vill starta upp även till nya appen Skola24?

Om ni redan har SSO till Skola24 och vill komma igång med bank-Id till nya appen skickar ni ett mail till oss med er Idp-leverantörs kontaktperson och vilken domän det är ni har, så hjälper vi er att komma igång.  Inga ytterligare kostnader tillkommer.

Appen Skola24

Vi erbjuder våra användare att logga in med Mobilt BankID både på webben och i appen Skola24. 

 

Appen Skola24 riktar sig till vårdnadshavare och elever. Där kan de titta på schemat och göra frånvaroanmälan för hel- eller del av dag. Det finns även en vy som visar aktuella, kommande och föregående frånvaroanmälningar.

Skola24 Frånvaro

Närvaroarbete startar i rätt frånvarosystem. 

 

Skola24 Frånvaro ger skolan rätt förutsättningar att lyckas med de rutiner som krävs för att hantera elevers frånvaro. Frånvaro i kombination med Schema är ett effektivt stöd för frånvarorapportering, frånvaroanmälan, ledighetsansökan, rapporter och aviseringar. Funktioner som underlättar viktig uppföljning på såväl individnivå som för hela klasser.