Närvaro och uppföljning i förskola och fritidshem

fill-color Created with Sketch.

Elevens vistelsetid på fritidshemmet

Föräldrar kan smidigt registrera elevens tider för lämning och hämtning på fritidshemmet. Föräldrarna kan också registrera tillfällig frånvaro eller planerad ledighet. När fritidshemmet har avvikande öppettider, som till exempelvis lov, kan föräldrar lägga in elevens närvaro för de dagar som det gäller. Fritidshemmets personal kan registrera de faktiska tiderna för lämning och hämtning av varje elev för att lätt kunna se vilka elever som är på fritidshemmet samt för att kunna följa upp nyttjade timmar per elev.

Hantera närvaro på fritidshemmet

 • Schemalägg elevens tid genom att ange återkommande veckoschema eller schema med olika veckointervall.
 • På ett enkelt sätt kan föräldrar meddela om tillfällig frånvaro eller planerad ledighet. Föräldrar behöver endast göra en frånvaroanmälan eller ledighetsansökan eftersom den automatiskt slår igenom för både skolan och fritidshemmet. 
 • Det finns möjlighet att mata in två schematider på samma dag, före skolan och efter skolan. Systemet kan även hantera tillfälliga ändringar exempelvis tidigare hämtning.

Statistik och uppföljning på fritidshemmet

 • Få en snabb överblick över elevens vistelsetid för en önskad vecka eller ett specifikt datum eller tidpunkt.
 • Ta fram statistik för att jämföra schemalagd tid, faktisk närvaro- och frånvarotid.
 • Vid avvikande öppettider som exempelvis skollov kan fritidshemmet filtrera fram förväntat antal elever vid lunchtid för att laga rätt antal portioner mat. 
 • Använder kommunen Skola24 Lokal kan fritidshemmets personal boka lediga tider i exempelvis idrottshallen eller bildsalen. 

Barnets vistelsetid på förskolan

Föräldrar kan smidigt registrera barnets schema, tillfällig frånvaro eller planerad ledighet. När förskolan har avvikande öppettider, som till exempelvis lov, kan föräldrar lägga in barnets närvaro för de dagar som det gäller. Förskolan kan registrera de faktiska tiderna för lämning och hämtning av varje barn för att lätt kunna se vilka barn som vistas på området samt för att kunna följa upp nyttjade timmar per barn.

Hantera närvaro på förskolan

 • Schemalägg barnets tid genom att ange återkommande veckoschema eller schema med olika veckointervall.
 • Förutom föräldrar går det att registrera personer som får hjälpa till att lämna och hämta barnet.
 • På ett enkelt sätt kan föräldrar meddela om tillfällig frånvaro eller planerad ledighet. Frånvaron synliggörs direkt för personal som kan kvittera meddelandet. Systemet kan även hantera tillfälliga ändringar exempelvis tidigare hämtning.

Statistik och uppföljning på förskolan

 • Personalen kan lätt registrera maxtid för deltidsbarn, exempelvis för 3-5-åringar som har rätt till 15 timmar i förskolan per vecka, så kallad allmän förskola. 
 • Få en snabb överblick över barnens vistelsetid för en önskad vecka eller ett specifikt datum eller tidpunkt.
 • Ta fram statistik för att jämföra schemalagd tid, faktisk närvaro- och frånvarotid.
 • Filtrera fram förväntat antal barn vid lunchtid i veckoöversikten för att laga rätt antal portioner mat. 

Föräldrar och förskolepersonal berättar

 • Anna

  Förälder

  För mig som förälder är det viktigt att känna en trygghet när jag lämnar mitt barn under en hel dag. Vår förskola samt personalen där är fantastisk och att nu kunna följa dagen i ett system är toppen.
 • Arvid

  Förälder

  Skola24 Förskola har funnits här i Lund under ett tag och det fungerar bara bättre och bättre. Jag känner att det finns en trygghet i det ansvar som kommunen tar.
 • Jenny

  Förskolelärare

  Känslan att stå och skriva upp 150 barn när de ramlar in på morgonen och inte kunna följa upp någon statistik efter veckan som gått, då är det här nya systemet en livräddare. Nu kan vi äntligen mäta och se allt det arbete vi gör.

Vill du veta mer om Skola24s erbjudande? Välkommen att kontakta oss idag.

Är du intresserad av att köpa Skola24 Frånvaro eller någon annan produkt? Vi hjälper gärna till att boka in visningar, bestämma vårt nästa möte eller bara prata om dina utmaningar.