Planering och trygghet för barnens bästa

fill-color Created with Sketch.

 

 

 

Barnets vistelsetid

Föräldrar kan smidigt registrera barnets schema, tillfällig frånvaro eller planerad ledighet. När förskolan eller fritidshemmet har avvikande öppettider, som till exempel lov, kan föräldrar lägga in barnets närvaro för de dagar som det gäller. Förskolan eller fritidshemmet kan registrera de faktiska tiderna för lämning och hämtning av varje barn för att lätt kunna se vilka barn som vistas på området samt för att kunna följa upp nyttjade timmar per barn.

Rätt förutsättningar för att lyckas med de rutiner som krävs för att hantera närvaro

 • Schemalägg barnets tid genom att ange återkommande veckoschema eller schema med olika veckointervall. Personalen kan skapa ett lovschema där
 • Förutom föräldrar går det att registrera personer som får hjälpa till att lämna och hämta barnet.
 • På ett enkelt sätt kan föräldrar meddela om tillfällig frånvaro eller planerad ledighet. Frånvaron synliggörs direkt för personal som kan kvittera meddelandet. Systemet kan även hantera tillfälliga ändringar exempelvis tidigare hämtning.
 • Få en snabb överblick över barnens vistelsetid för en önskad vecka eller ett specifikt datum eller tidpunkt.
 • Ta fram statistik för att jämföra schemalagd tid, faktisk närvaro- och frånvarotid.

Fantastisk implementering av Skola24 Fritidshem på 17 skolor

Alingsås kommun har idag ett nära samarbete med oss på Skola24, och tillsammans har vi precis implementerat Skola24 Fritidshem på alla kommunens 17 skolor.
- Med många skolor, personal och vårdnadshavare är det viktigt att ha en strukturerad plan för sin implementering, säger Susanne Bergqvist, IKT-samordnare Alingsås Kommun.

Föräldrar och förskolepersonal berättar

 • Anna

  Förälder

  För mig som förälder är det viktigt att känna en trygghet när jag lämnar mitt barn under en hel dag. Vår förskola samt personalen där är fantastisk och att nu kunna följa dagen i ett system är toppen.
 • Arvid

  Förälder

  Skola24 Förskola har funnits här i Lund under ett tag och det fungerar bara bättre och bättre. Jag känner att det finns en trygghet i det ansvar som kommunen tar.
 • Jenny

  Förskolelärare

  Känslan att stå och skriva upp 150 barn när de ramlar in på morgonen och inte kunna följa upp någon statistik efter veckan som gått, då är det här nya systemet en livräddare. Nu kan vi äntligen mäta och se allt det arbete vi gör.