Frånvarostatistik efter skolstarten

Det har gått ungefär två månader sedan skolstarten på läsåret 20/21. Frånvaroanmälningarna i skolstarten var många fler än föregående år men nu har anmälningarna börjat dala. Statistiken i diagrammet bygger på antal frånvaroanmälningar per dag via telefon i Skola24. 

Frånvarostatistik 2020-10-15.jpg

Diagrammet visar frånvaroanmälningar för läsåret 20/21 i grönt. Som synes avar antalet vid skolstart fler än under de två föregående läsåren. Det kan bero på att fler än vanligt var sjuka, men det kan också vara så att föräldrar och elever var extra försiktiga. Många avar kanske hemma för milda och diffusa symtom.

Frånvaroanmälningarna började att plana ut runt v.40 och är nu på en nivå som ligger ca. 20% högre än under de två föregående åren. Tendensen är svagt ökande, vilket är normalt för årstiden.

Av de elever som anmält frånvaro via telefon ser fördelningen ut så att ca. 25% är på gymnasiet och ca. 75% är på grundskolan. En marginell andel elever är från vuxenutbildningen. 

Läs mer om förändringar i frånvaromönstret i coronatider

Appen Skola24

fill-color Created with Sketch.

Skola24s app är en av de mest populära produkterna och används dagligen av elever och vårdnadshavare för att se schemat och anmäla frånvaro. Vi erbjuder våra kunder att logga in med Mobilt BankID i appen. 

 

Appen Skola24 riktar sig till vårdnadshavare och elever. De kan där titta på schemat och göra frånvaroanmälan för hel- eller del av dag. Det finns även en vy som visar aktuella, kommande och föregående frånvaroanmälningar.

 

Ladda ner i App Store eller på Google Play