Dataskyddsdagen 28 januari

Den 28 januari är det dataskyddsdagen och det vill vi på Skola24 uppmärksamma genom att presentera vad vårt dataskyddsombud, Jimmy Fransson, tycker är extra viktigt att lyfta om hur Skola24 arbetar med personuppgifter och GDPR.

Jimmy Fransson 1 red 900px.jpg

Jimmy Fransson, Dataskyddsombud på Skola24

Tre viktiga frågor för Jimmy

1. Vi har dedikerade roller som kan hjälpa till med dataskyddsrelaterade frågor i vår linjeverksamhet och vi har en särskild Dataskyddsgrupp där vi kan träffas och diskutera allt från inkomna ärenden till förändringsbehov. Dataskyddsgruppen kan bland annat lämna rekommendationer till vår produktledning gällande förslag på anpassningar med utgångspunkt från GDPR. De förslag som lämnas hanteras sedan vidare i de olika produktforum som finns i organisationen för att underhålla Skola24s Produktplan och framtida produktutveckling.

2. Eftersom vi hanterar stora mängder personuppgifter, vilka till stor del också inbegriper barn, så är det avgörande att vi kan avsätta tid och resurser för arbete med dataskydd i organisationen. Genom att vi arbetar mot skolor så måste vi hela tiden också säkerställa att den personuppgiftsbehandling som utförs ligger inom ramen för skolans intresse, skolans lagstiftning och inte minst de avtal vi har med våra kunder. Att vi då har dedikerade resurser och en särskild Dataskyddsgrupp är därför något som är väldigt värdefullt för oss.

3. När nya medarbetare anställs på Skola24 får de alltid en grundutbildning om hur Skola24 arbetar med personuppgifter och GDPR. Vi går exempelvis igenom att vi är personuppgiftsbiträde till våra kunder, vilka i sin tur är personuppgiftsansvariga. Detta innebär kortfattat att vi tillhandahåller ett system som innehåller våra kunders data, där vi är begränsade till att enbart utföra behandling som regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal, Pub-avtal. Detta avtal reglerar bland annat att vi inte kan lämna ut personuppgifter till externa parter, exempelvis föräldrar, utan beslut från personuppgiftsansvarig.

Dataskyddsombudets arbetsuppgifter

Det kan skilja sig åt vad ett dataskyddsombud arbetar med men här är exempel på några av Jimmys arbetsuppgifter:

  • Registerföring av den personuppgiftsbehandling som organisationen bedriver.
  • Interna informations- och utbildningsinsatser, exempelvis vid nyanställningar.
  • Stöd vid konsekvensbedömningar inför större ändringar i produkten Skola24.
  • Arbete med att utreda krav i upphandlingar utifrån ett dataskyddsperspektiv.
  • Stöd vid arbete med personuppgiftsincidenter, till exempel utifrån våra legala skyldigheter.
  • Medverkan i kunddialoger i samband med hantering av personuppgiftsbiträdesavtal.
  • Omvärldsbevakning – allt från aktuella händelser till vägledning som tagits fram av IMY, Integritetsskyddsmyndigheten. 

Starta ditt schema med oss

Välkommen att starta ditt schema inför läsåret 23/24 tillsammans med oss! Kursen är en timme och hålls online. Vi hjälper dig från start till färdiga lektioner.

Kommande kurstillfällen för grundskolan är 3 april och 3 maj.

Prenumerera på våra utskick

fill-color Created with Sketch.

Vi älskar skolan! Om du också gör det, missa inte att prenumerera på våra utskick. Du får inspiration, nyheter, information om utbildning och event samt tips till din verksamhet.