Skola24 Frånvaro

fill-color Created with Sketch.

Det är viktigt att i ett tidigt skede, från skolans sida, upptäcka problematisk frånvaro och sjunkande resultat för att kunna ge eleven förutsättningar för en lyckad skolgång. Frånvaro i skolan kan leda till allvarliga konsekvenser och påverka elevens framtid på ett negativt sätt.

Skola24 Frånvaro hjälper din verksamhet att upptäcka elevens frånvaro och vara ett aktivt stöd i arbetet med åtgärder och rutiner för att komma till rätta med problemen.

Den här utbildningen fokuserar på att hjälpa din verksamhet att:

 • Påbörja arbetet med att skapa gemensamma verksamhetsrutiner för hantering av frånvaro i skolan
 • Tidigt fånga upp elevers frånvaro i skolan
 • Bli effektivare i det administrativa arbetet

Under utbildningen går vi igenom hur du använder frånvarosystemets alla funktioner på bästa sätt. Vi tar bland annat upp:

 • Hur processen för frånvarohantering ser ut
 • Rollen som skoladministratör – möjliga inställningar för din skola
 • Rollen som lärare – hur lärare rapporterar frånvaro, justerar lektioner och hur mentorer kan följa upp närvaro
 • Rollen som vårdnadshavare - vad kan de hantera i systemet?
 • Sammanställningar på individ och gruppnivå
 • Hur du skapar egna sammanställningar för uppföljning, från elev- till skolnivå

Kommunadministratör

Är du ny som Kommunadministratör? Läs mer om vår kurs för nya Kommunadministratörer här

Detaljer om utbildningen

 • Plats: På någon av våra utbildningsorter, på plats i er verksamhet eller online.
 • Omfattning: 1 dag
 • Målgrupp: Systemadministratörer som använder Skola24 Frånvaro.
 • Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Välkommen!

Boka den här kursen på plats hos dig
Ta hjälp av en expert
Alla våra kurser

Rese- och avbokningsinformation
Vad är Onlinekurs?

Hittar du inte ett passande tillfälle är du välkommen att kontakta mig.

Linda Carlén

Utbildningskoordinator

linda.carlen@skola24.com 0730-88 05 09

Kommande kurstillfällen

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta oss.

Onlinekurs

17-17 okt 10+ platser | 08.30-16.00