Kursdeltagare Christer Karlsson

Christer Karlsson från Rekarnegymnasiet i Eskilstuna har gått kursen Schema Grund steg 2 och berättar vilka kunskaper han tar med sig i sitt arbete med schemaläggning. 

  • Kunskap om återanvändning av förra läsårets schema underlättar mycket
  • Förståelse för vikten av bra förarbete med schemaramar, salar och tjänstefördelning
  • Vikten av att avboka dagar och spärra tider för exempelvis prov och temadagar
  • Förståelse för hur export och import av data påverkar Skola24 Schema och Frånvaro
  • Lärdom om hur schemaläggaren kan påverka tjänstefördelningen så att schemat blir så bra som möjligt för elever och lärare

Kursen gav en bra överblick över schemaprocessen som helhet och  gav tid till många bra övningar och reflektion. 

 

Bli en diplomerad schemaläggare

squiqqly Created with Sketch.

Vi erbjuder erfarna schemaläggare att bli diplomerade. Som diplomerad schemaläggare får du inte bara ett diplom utan även tillfällen att nätverka  och ett medlemskap i den slutna Facebookgruppen Schemadiplomaterna.