Administration

Rekommenderat block

Här får skoladministratören verktyg för att kunna arbeta effektivt i systemet samt får insyn i när frånvaromeddelanden skickas och hur de ser ut för vårdnadshavare, vilket är bra i kontakt med såväl lärare som vårdnadshavare. 

För att dela på ansvaret vid sjukfrånvaro är det bra att flera kan rapportera varandras lektioner så statistiken för eleven blir korrekt. I detta blir vikariehanteringen central.

Tid: 60 min
Målgrupp: Skoladministratörer
Max 15 deltagare

Innehåll

  • Hur man filtrerar och söker efter personer 
  • Registrering av nya användare
  • Problemlösning med exempelvis felregistreringar, kopplingar mellan vårdnadshavare och elev samt kontohantering
  • Vikariehantering
  • Diskuterar rimliga frånvaroanledningar och hur meddelanden genereras
  • Tittar på hur utskick till vårdnadshavare ser ut
  • Tolkning av de grafiska rapporterna
  • Kort visning av måltidskollen
  • Övningar

Tillbaka till översikten

Kontakt för prisuppgift

Linda Carlén

Customer Success Manager

linda.carlen@skola24.com 0730-88 05 09

Kontakta oss om du har frågor eller för att få offert på hel- eller halvdag.