Uttag av frånvaro från Skola24 till Procapita Gy

Skriv ut

Detta dokument beskriver hur oanmäld frånvaro kan summeras i Skola24 och tas ut i till Procapita Gy.

squiqqly Created with Sketch.

Med hjälp av Excelmallen Omformatering av frånvarodata Procapita Gy1 kan man få ut det format som Procapita Gy kräver vid inläsning till betygsutskrifter. Filen innehåller följande värden (en rad per elev):

[Personnummer] [Datum From] [Datum Tom] [summerat antal frånvarominuter av typen oanmäld frånvaro för perioden]

Elevernas personnummer kan vara med eller utan bindestreck och med eller utan sekelsiffror (ååmmdd-####, ååmmdd####, ååååmmdd-#### och ååååmmdd####). (, även elever med s.k. TF-nummer).


Tillvägagångssätt

1. Utgå från Rapporter – Frånvaro totalt per elev – Grundrapport Summerad frånvaro per elev.

2. Växla till avancerat läge.

3. Välj klasser och ställ in datum för önskat rapportuttag.

4. Under Inställningar – Fält/gruppering, fliken Frånvarosummeringar, markera alternativen Lektionstid totalt (tim), Personnummer, Ej anm.(tim). Avmarkera övriga fält.

nr1.PNG

I Internet Explorer 8 sparas filen med filändelsen .zip. Ändra filändelsen till .xslm eller använd annan webbläsare för att spara ner filen.

6. Scrolla ned till rubriken Format - Media/Layout och byt till visningsformat Export (*.txt).

7. Nu är alla nödvändiga inställningar gjorda. Tryck Visa för att rapporten ska skapas.

8. För att flytta över informationen till Excel; klicka i rapporten och markera innehållet i rapporten med Ctrl+A. Kopiera sedan med Ctrl+C.

9. Öppna Excelmallen Omformatering av frånvarodata Procapita Gy. Filen hittas under Support - Tips och manualer - Frånvaro - Frånvaro till betyg på vår webbplats. Klicka på Aktivera redigering och därefter Aktivera innehåll högst upp på fliken IN .

nr2.PNG

Högerklicka i cellen A1 och välj alternativet Klistra in special. Välj att innehållet i urklippet ska klistras in som Text och tryck OK för att verkställa inklistringen. OBS max 3500 elever går att klistra in.

10. Byt till fliken Tidsram och mata in datumintervall för frånvaron.

11. Byt till fliken UT . 12. Frånvaron är formaterad för urklipp till Procapita Gy. Markera de fyra kolumnerna och de rader som har elever. Kopiera till urklipp med Ctrl+C. OBS kopiera inte hela excelbladet.
Resultatet blir enligt nedanstående bild.

nr3.PNG

Uppdaterad 29 november 2019

Skriv ut