Uttag av frånvaro från Skola24

Skriv ut

Detta dokument beskriver hur oanmäld frånvaro kan summeras i Skola24 och tas ut i en exportfil. 

squiqqly Created with Sketch.

Uppgifterna kan sedan användas i elevregistret för att tas med på betygsutskrifter.

1. Utgå från Sammanställningar - Frånvaro totalt - Grundrapport Summerad frånvaro per elev (eller Rapporter – Frånvaro totalt per elevGrundrapport Summerad frånvaro per elev i det gamla, blå Skola24-gränssnittet).

2. Växla till avancerat läge.

3. Välj alla klasser och ställ in datum för önskat rapportuttag.

4. Under Inställningar – Fält/gruppering, fliken Frånvarosummeringar, markera alternativen Klass, Personnummer, Ej anm. (tim). För referens behöver även fältet Lektionstid (tim) vara markerat. Avmarkera övriga fält.

5. På samma flik, skriv i kolumnen med rubriken Sort. En etta (1) för Klass och en tvåa (2) för Personnummer. Detta för att eleverna i rapporten ska sorteras i första hand på klass och i andra hand på personnummer.

6. Scrolla ned till rubriken Media/Layout under Format och byt till visningsformat Export (*.txt).

7. Nu är alla nödvändiga inställningar gjorda. Tryck Visa för att rapporten ska skapas.

8. För att flytta över informationen till Excel; markera innehållet i rapporten med Ctrl+A och kopiera med Ctrl+C.

9. Öppna en Excelfil, högerklicka i cellen längst upp till vänster och välj alternativet Klistra in special. Välj att innehållet i urklippet ska sparas som Text och tryck OK för att verkställa inklistringen.

Resultatet blir enligt nedanstående bild, där även filterfunktionen är tillagd på rubrikraden för att möjliggöra filtrering av enskilda klasser.

nr1.PNG

 

Uppdaterad 8 januari 2021

Skriv ut