Så arbetar Hanna förskola med digital vistelsetid

Hanna förskola i Örebro har funnits i 30 år, först ut var skolan som startades 1987 och strax därefter startades även förskoleverksamheten. På Hanna förskola arbetar cirka 20 pedagoger, fördelade på fyra avdelningar, som varje dag möter cirka 80 barn. När barnen är 4 år bildas den grupp som de sedan stannar i till och med årskurs 9. Någon enstaka elev slutar och då fylls gruppen på av nya elever. Alla barn som går i förskolan har en garanterad plats i skolan. På så sätt skapas trygghet och gemenskap.

Hannaskolan webb 4 Jennifer och Maria.jpg

Maria Wanche, Jennifer Wilhelmsson och Anna Carlqvist

Skola24 besökte Hannaskolan och pratade med rektor Anna Carlqvist samt två av förskolans pedagoger: Maria Wanche, som är arbetslagsledare och studerar undervisning i förskolan, och Jennifer Wilhelmsson, IT-ansvarig på förskolan.

Incheckning

Som digitalt administrativt system använder Hanna förskola Skola24 Förskola. Jennifer berättar att pedagogerna checkar in barnen via sin surfplatta eller via avdelningens telefon. För Hanna förskola är det viktigt att incheckningen i Skola24 Förskola sker vid faktisk tidpunkt för att få en bra överblick över dagen men även ur säkerhetssynpunkt, om exempelvis utrymning eller inrymning behöver ske. Om ett barn inte dyker upp vid den angivna tiden, och barnet inte är frånvaroanmält, kontaktar alltid pedagogen barnets förälder efter 30 min. Samma sak sker vid hämtning på eftermiddagen, om föräldern inte har hämtat sitt barn 30 min efter den angivna tiden så kontaktar pedagogen föräldern. De flesta föräldrar tar ansvar men det finns några som pedagogerna måste stötta lite extra. Barnet är alltid i centrum på Hanna förskola och därför är det viktigt att förskolan och föräldrarna samarbetar bra runt dessa rutiner.

Lovschema

Hanna förskola skickar ut förfrågan om lovschema via Skola24 Förskola i god tid så att Anna kan bevilja semestrar, fundera på om vikarier behövs samt planera för måltider. Det är viktigt att föräldrarna svarar i tid för att förskolan ska kunna planera sin verksamhet.

Hannaskolan webb 2 Anna.jpg

Anna Carlqvist, rektor på Hanna förskola

Digitalisering

Anna berättar att de på skolan var något tidsoptimistiska när de planerade införandet av Skola24 Förskola. De räknade med att både pedagoger och föräldrar skulle vara igång på cirka två till fyra veckor men i stället tog det ett kvartal innan alla föräldrar hade lärt sig att använda Skola24 Förskola fullt ut. När Hanna förskola började använda Skola24 Förskola gick de från helt analog till digital schemaregistrering. Föräldrarna har blivit jätteduktiga på Skola24 eftersom de använder det i alla årskurser och för alla syskon som går på skolan.

Vikariehantering

”Vi har fått mer tid, mer effektivitet och Skola24 Förskola har minskat arbetsbördan extremt mycket för oss pedagoger”, berättar Jennifer. ”Mest tidsbesparande är hanteringen av vikarier, där är Skola24 Förskola outstanding.”

Under Coronapandemin har förskolan lagt jättemycket tid på vikariehantering. Skola24 Förskola har räddat Hanna förskola från det kaos som en analog registrering av vistelsetider hade skapat. Systemet har också skapat möjlighet att arbeta med vikariehantering hemifrån. Anna säger att överblicken man får i systemet är fantastiskt bra eftersom hon ser alla avdelningars situation samtidigt.

Hannaskolan webb 4 pojke tittar fram.jpg

Undervisning på förskolan

Läroplanen för förskolan är relativt kortfattad om man jämför med läroplaner för skolan. Maria berättar att förskolans läroplan har ett kärnfullt innehåll vilket Hanna förskola omsätter dagligen i arbetet med barnen. Förskolan har hög behörighet bland personalen och det är lärartätt i barngrupperna. Det viktigaste verktyget för att skapa en bra lärmiljö är en pedagog med ett medvetet förhållningssätt. Det är bra om miljön lockar till lek och lärande men det är pedagogen som är det absolut främsta verktyget som kan fånga upp barnet och utmana det vidare.

När barnen går sista terminen på förskolan läggs mycket fokus på att lämna över till förskoleklassen. Dörren till förskoleklassen ligger precis bredvid ingången till förskolan för att skapa trygghet för barnen. Då känner barnen igen sina pedagoger från förskolan i lokalerna och flytten från förskola till skola blir inte så stor.