Nationell statistik över frånvaro

Regeringen vill få bättre grepp om elevers frånvaro mellan skolor och olika huvudmän på nationell nivå. Därför fick Skolverket i uppdrag under 2021 att utreda frågan och nyligen redovisades resultatet. Utredningen visar att det är fullt möjligt att ta fram och använda av nationell frånvarostatistik.

Skolverket menar att ett nationellt frånvaroregister skulle vara användbart för olika myndigheter, externa aktörer som skolhuvudmän, skolor och forskare. Ett nationellt register kan vara en viktig faktor för att synliggöra frånvaro och ge underlag till vilka insatser som bör göras.
Skolverket konstaterar att de flesta skolor registrerar frånvaron för samtliga elever digitalt, men det finns fortfarande 16 procent som registrerar frånvaron manuellt med exempelvis papper och penna. Det handlar om mindre huvudmän som endast har en skola. 

Ett korrekt schema i botten 

I sitt arbete så intervjuande Skolverket fem systemleverantörer för de fem vanligaste digitala frånvaroregistreringssystemen och Skola24 var ett av dessa. Intervjuerna visade att systemen fungerar på ett väldigt likartat sätt. Samtliga system bygger på̊ att det finns ett aktuellt och korrekt schema inlagt för varje elev. Om det inte finns ett schema inlagd för en elev är det inte möjligt att registrera närvaro eller frånvaro för den eleven.


Myndigheten föreslår därför att giltig och ogiltig frånvaro samlas in från skolorna på individnivå efter varje avslutad termin och levereras till SCB. Man föreslår också att allt arbete ska vara igång under 2024. 

Skolverket föreslår att variablerna som samlas in är dessa:  

  • Elevens personnummer
  • Skolform
  • Skolenhetskod
  • Årskurs 
  • Antal timmar giltig frånvaro, HT  
  • Antal timmar giltig frånvaro, VT  
  • Antal timmar ogiltig frånvaro, HT  
  • Antal timmar ogiltig frånvaro, VT  
  • Antal timmar erbjuden undervisningstid, VT  
  • Antal timmar erbjuden undervisningstid, HT

Läs rapporten här.