Skola24 Lokal

Nu är det möjligt att boka lokal på ett enklare och mer effektivt sätt. Skola24 Lokal möjliggör att fler kan boka och samarbeta runt lokaler på den egna skolan eller i hela organisationen. 

Lokalbokningar syns direkt i schemat, vilket underlättar och sparar tid för lärare och schemaläggare.  Mer information om fördelarna med Skola24 Lokal listas längre ned på sidan.

 

Lokalprocessen.png

Tre enkla steg att börja med lokalbokning på din skola

  • Lokalt möte med schemaläggare och personal på skolan. Vilka lokaler har vi nytta av? Vem har nytta av dem? Vilka kan vi göra tillgängliga för bokning?
  • Testperiod, boka lokalt på skolan. Vilka lokaler börjar vi med? Biblioteket? Grupprum?
  • Kan vi lägga till fler lokaler för bokning? Sammanställning av lokalbeläggning

Effektiviserad lokalbokning

fill-color Created with Sketch.
  • Läraren kan själv boka grupprummet på ett enkelt sätt
  • Upptäck salarna med låg beläggning och nyttja dessa för ökad resursoptimering
  • Flera skolor kan dela på en specialutrustad lokal, där samordningsvinster och resursbesparingar sedan kan följas upp på ett enkelt sätt

Vill du veta mer om Lokal?

Samarbeta kring gemensamma lokaler

Skola24 Lokal kan användas både av den enskilde läraren på skolan eller i hela organisationen för bokning av grupprum, aula, idrottshall eller andra anpassade lokaler. Det är schemaläggaren som delar ut lokaler och tider som därefter blir möjliga för bokning. 

Se filmen som beskriver hur Skola24 Lokal kan förbättra och effektivisera användningen av lokalerna på just din skola eller i din kommun.

Schemakoppling bästa lösningen för lokalanvändning

Göteborgs Högre Samskola är en skola med cirka 1600 elever, från förskolan hela vägen upp  till gymnasiet. För Carl-Johan Cronblad som hanterar skolans schemaläggning och lokaler så är det veckovisa och ibland dagliga pusslandet i skolans alla scheman något som tar mycket tid och resurser men som också är nödvändigt för bästa resultat.

Så fungerar Skola24 Lokal

Här kan du se hur  Skola24 Lokal kan förbättra och effektivisera användningen av lokalerna på just din skola i din kommun. Få en övergripande bild kring funktioner och flöden. 

 

Lokal-Rollerna.png

Vill du veta mer om Skola24s erbjudande? Välkommen att kontakta oss idag.

Är du intresserad av någon produkt? Vi hjälper gärna till att boka in visningar, bestämma vårt nästa möte eller bara prata om dina utmaningar.