Telefonanmälan

Telefonanmälan är ett tillval till Skola24 Frånvaro och gör det möjligt att anmäla frånvaro direkt i Skola24 via telefon. Skolan delar ut ett telefonnummer och vid uppringning startar röstinstruktioner. Efter avslutat samtal är frånvaron synlig i Skola24 Frånvaro för förälder, undervisande lärare och skoladministratör.

Enkelt och effektivt

Alla samtal via Telefonanmälan loggas och frånvarouppgifterna samt telefonnummer från anmälarens telefon registreras.

Telefonanmälan har röstinstruktioner på fem olika språk som tillval. Utöver svenska finns albanska, arabiska, engelska, pashto och somaliska.

När Telefonanmälan är aktiverad för skolan ingår även möjligheten att aktivera frånvaroanmälan i Skola24 MobilApp.

Vill du veta mer om Skola24s erbjudande? Välkommen att kontakta oss idag.

Är du intresserad av att köpa Skola24 Frånvaro eller någon annan produkt? Vi hjälper gärna till att boka in visningar, bestämma vårt nästa möte eller bara prata om dina utmaningar.