Fritidslärare under coronapandemin

Linda Götenmark är lärare på ett fritidshem i Falköpings kommun och hon berättar om hur arbetet på fritidshemmet förändrats under coronapandemin.

Restriktioner på skolan

På fritidshemmet har det varit svårt att anpassa sig efter avståndsreglerna under pandemin. Det är flera klasser som möts i lokalerna och lärandet på fritidshemmet bygger ofta på nära kontakt vid exempelvis kreativt arbete och omsorg om barnet.

Personalen på fritidshemmet har arbetat mycket kring handtvätt med eleverna och på olika kreativa sätt förklarat hur viktigt det är att tvätta hela händerna noggrant och länge med mycket tvål och vatten. Skolan har även infört bestämmelser om hur eleverna bör stå på led till matsalen så att avstånd kan hållas. Nu är det alltid fler elever utomhus än inomhus för att avstånden i inomhusmiljön ska öka. Men det finns vissa moment där avståndsreglerna är svåra att hålla, som exempelvis vid fruktsamlingen i soffan.

-         En förbättring som är en direkt följd av restriktionerna är att det inte är lika många barn som är sjuka på fritids. Föräldrarna tar sitt ansvar i detta. Det är inte ofta vi har behövt skicka hem sjuka barn under hösten. Föräldrarna håller även barnen hemma tills de är helt friska, berättar Linda.

Att följa de nya riktlinjerna har varit en omställning för både föräldrar och lärare men alla vuxna hjälps åt. Exempelvis vid hämtning och lämning så får föräldrarna inte längre komma in i kapprummet och hjälpa sina barn med ytterkläder och skolväska. Då har lärarna på fritidshemmet fått hjälpa till mer.

Lärarnas arbetsmiljö

Även lärarna på fritidshemmet har behövt stanna hemma vid minsta symtom samt flera dagar efter sjukdom. Detta pågår samtidigt som det inte går att ta in vikarier på samma sätt som innan pandemin vilket har medfört att arbetsbelastningen har blivit stor. Linda berättar att det har varit en tuff höst med en hög arbetsbelastning för alla lärare på fritidshemmet.

Handtvätt, handsprit och att tänka på att hålla avstånd har blivit en del av arbetsmiljörutinerna.

-         Men det är jättesvårt att hålla avstånd till eleverna. Det är faktiskt fruktansvärt svårt eftersom vi har en undervisning där vi ofta är nära eleverna, förklarar Linda. 

Linda berättar att lärare på fritidshemmet träffar jättemånga elever. Förutom de cirka 60 elever som fritidslärarna träffar varje dag, så är de också lärare i något ämne eller resurs i någon klass. Dessutom är det ofta lärarna på fritidshemmet som har föräldrakontakten eftersom många av de yngre eleverna lämnas och hämtas på fritids. 

-         Det är en stor smittorisk men det är också härligt att ha ett stort socialt umgänge på jobbet eftersom det är så begränsat på fritiden, avslutar Linda.

Arvid och Minnah 700px banner.jpg

Skola om skolan

fill-color Created with Sketch.

I Sverige finns drygt 1 miljon familjer med barn under 18 år. En bra och trygg skolgång är ofta grunden till ett lyckligt liv. 

Vi vet hur många frågor det finns kring skolan. Skola om skolan är en plats där vårdnadshavare förhoppningsvis kan ta reda på mer. Alltså en skola om skolan.