Skoldagarna 11-12 oktober

Eventet med skolan i fokus

Välkommen till Skoldagarna

Välkommen till Skoldagarna på Scandic Rubinen i Göteborg 
Lyssna, nätverka och inspireras i frågor som är viktiga för skolan! Två fantastiska dagar som bland annat löser utmaningar och ökar kunskapen om det digitala ekosystemet samt blickar framåt för att titta på hur digitaliseringen påverkar den offentliga sektorn.

  • Hur arbetar vi med ekonomistyrning och systematiskt kvalitetsarbete med koppling till närvarofrämjande arbete och organisation från huvudmannanivå till skolnivå?
  • Vad behöver vi tänka på för att möta morgondagens digitala behov inom skola?
  • Hur gör andra kommuner? Vi får ta del av kundberättelser och framgångsfaktorer.

Vi lyssnar även på Måns Möller om ”Att nå sina mål” som innehåller många goda skratt men framför allt väcker frågan, vad har vi för mål?

Läs mer i Skoldagarnas detaljerade program

Mattias Ribbing

fill-color Created with Sketch.

Mattias Ribbing är författare till fem böcker om hjärnan och lärande samt trefaldig svensk mästare i minne. 

 

Du bjuds på den senaste kunskapen om hur hjärnan påverkas av skärmar och ny teknik, tillsammans med enkla verktyg som mätbart förbättrar dina prestationer och minskar den digitala stressen. 

 

Nya aha-upplevelser utlovas där du också får med dig de bästa strategierna för en hjärnsmart användning av din mobiltelefon, sociala media och ny teknik i allmänhet.

Backa Barnet

fill-color Created with Sketch.

Backa barnet är en gemensam modell för att säkerställa barns rättigheter, tidigt uppmärksamma barns behovs och ge samordnat stöd. Att säkerställa varje barns rätt till bästa möjliga start i livet är den viktigaste uppgiften vi har. Vår utgångpunkt är varje barns behov av trygghet, tillhörighet, omsorg, fritid, hälsa och utveckling. Vi utgår också från att varje barn ska respekteras och ges möjlighet att ta ansvar.

 

Inspireras av Alexandra Hansson och Caroline Ekstrand, nationellt processteam Backa barnet, de berättar om hur de arbetar med modellen Backa barnet.

 

Tillsammans vill vi ge varje barn bästa möjliga start i livet.

Malin Gren Landell

fill-color Created with Sketch.

Malin Gren Landell är psykolog, psykoterapeut, forskare och författare med fokus på skolan. Hon utbildar och handleder skolor och huvudmän i att stärka skolnärvaro och har särskilt fokus på att använda närvarodata i det systematiska närvaroarbetet. 

Swedish Edtech

fill-color Created with Sketch.

Swedish Edtech är en ideell branschorganisation som bidrar till innovation och utveckling inom svensk skola genom att samla leverantörer inom den svenska edtechbranschen.

Att gå från samtal om samverkan till konkreta samarbeten som leder framåt, löser utmaningar och ökar kunskapen om det digitala ekosystemet är en drivfaktor för Johanna Karlén som har sin bakgrund i skolan. Hon har drivit flertalet nationella projekt och har för sina insatser tilldelats Guldäpplets jubileumspris.

Göteborgs stad

fill-color Created with Sketch.

År 2020 beslutade Göteborgs stad att utveckla processen kring dataflöden mellan elevregister och Skola24 Schema. Anledningen var att förenkla arbetet och kvalitetssäkra data för att minimera de fel som riskerar att ske med manuell hantering.

 

Lyssna till när Göteborgs stad berättar om sin resa.

  • Bakgrund till beslut om att automatisera arbetsflödet
  • Betydelsen för organisation och elev av att informationsflödet nu är automatiserat
  • Vikten av att integrationen skulle byggas utefter SS12000

Måns Möller

fill-color Created with Sketch.

Måns Mölles föreläsning Att nå sina mål innehåller många goda skratt men framförallt väcker den frågor som, vad har vi för mål? När Måns son Viggo diagnosticerades med autistiskt syndrom föll hans värld ihop. Måns arbetar för barn med neuropsykiatriska funktionshinder i hans insamlingsstiftelse Viggo Foundation.

 

2017 slog Måns Möller och hans vänner Guiness världsrekord då de på 29 dagar tog sig över Europa från Uralbergen i Ryssland ut till en klippa i Atlanten i Portugal på cykel – en sträcka på totalt 613 mil. Efter tre dagar stod Måns med punktering i öknen, lyssna till berättelsen om hur han nådde sitt mål. 

Kundberättelser, nätverkande och utställartorg

fill-color Created with Sketch.

Under Skoldagarna få du även ta del av goda exempel genom intressanta kundberättelser. Det finns många tillfällen till nätverkande och utbytande av erfarenheter samt ett utställartorg där du kan hitta ett urval av våra kollegor i edtechbranschen. 

 

Första dagen avslutas med ett härligt mingel i form av en After Work med mat och dryck. 

Ensolution AB

fill-color Created with Sketch.

Christian Olsson från Ensolution AB besöker oss och berättar om hur den problematiska skolfrånvaron kräver ett aktivt arbete för att främja närvaro på såväl huvudmanna- som enhetsnivå.

 

För att skapa förutsättningar behöver varje skolhuvudman arbeta med sin styrning, både via tydliga ambitioner med vad man vill uppnå och med en strategisk resursfördelning. Christian kommer att beröra flera viktiga moment inom ekonomistyrning och systematiskt kvalitetsarbete med koppling till närvarofrämjande arbete.

Skövde kommun

fill-color Created with Sketch.

Frånvaroproblematiken i Skövde var inte större än i andra kommuner. Men när den nya lagstiftningen som kräver att skolan utreder elever med omfattande frånvaro trädde i kraft 2018, så bestämde man sig för att göra jobbet från grunden.

 

Representanter från Skövde kommun berättar hur de har organiserat sig i processarbetet från huvudmannanivå till skolnivå. De berättar också om hur den grafiska översikten i Skola24 Frånvaro varit en viktig del i det dagliga arbetet med att öka närvaron för eleverna. 

Skola24

fill-color Created with Sketch.

Träffa Tommy Mossberg som är produktchef hos oss på Skola24. Han tar oss med på en resa genom Skola24s roadmap för våra produkter samt berättar om den vision som finns kopplad till vår utveckling för att möta morgondagens behov inom skola. 

Olof Gränström

fill-color Created with Sketch.

Olof Gränström blickar framåt och tittar på hur digitaliseringen kommer att påverka offentlig sektor. Han är statsvetare, historiker och företagsekonom med bakgrund som pedagog. Olof har också arbetat som expert för stiftelsen Gapminder som grundades av Hans Rosling. 

Kundberättelser, nätverkande och utställartorg

fill-color Created with Sketch.

Under Skoldagarna få du även ta del av goda exempel genom intressanta kundberättelser. Det finns många tillfällen till nätverkande och utbytande av erfarenheter samt ett utställartorg där du kan hitta ett urval av våra kollegor i edtechbranschen. 

VÄLKOMMEN

Årets Skoldagar är över .

Stort tack alla Kunder, Partners och Föreläsare som gjorde årets Skoldagar till ett super event. Vill du redan nu hålla dig informerad om nästa års Skoldagar är du välkommen att anmäla ditt intresse här.

Branschkollegor och föreläsare

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar om Skoldagarna, skicka ett mail eller ring någon av oss.