Trygga barn i en trygg skola

Varje dag uteblir barn från skolan och det finns många olika orsaker till frånvaron. Ibland är det föräldern som frånvaroanmäler barnet och bland är det barnet som verkligen inte kan gå till skolan. Frånvaro kan vara en signal på att barnet inte mår bra och därför är det viktigt att agera på all frånvaro.

Rädda barnen arrangerar Stopp! Min kropp! -veckan 2021 som belyser barns rätt till en uppväxt fri från våld och sexuella övergrepp. Skola24 stöttar detta arbete genom att visa hur viktigt skolans system för frånvaro är och att det kan vara en möjlighet att fånga upp barnen i tid och erbjuda hjälp.

Bred bild - RB_Stopp! Min Kropp-veckan.png

Tidsperspektivet

Flera utredningar och rapporter pekar på vikten av att agera i tid. Tidsperspektivet är en av de viktigaste faktorerna för att vända en nedåtgående trend där ströfrånvaron kan leda till problematisk frånvaro på sikt. Och tidsperspektivet är framför allt en hjälp att hitta de barn som råkat illa ut av våld och sexuella övergrepp. Barn som utsatts har ofta svårt att beskriva vad som hänt och kan reagera på ett sätt som är otydligt för skolan och omgivningen. Därför är det viktigt att kunna se små signaler eller tyda nya mönster.

Frånvarohanteringen ger stöd

Frånvarohanteringen ger stöd till skolpersonal att se eleverna i tid och att ta fram ett bra underlag inför samtal med föräldrarna och eventuella utredningar. I systemet kan små frånvarotendenser upptäckas i tid och skapa vägledning för att närma sig elever och inleda samtal. Det kan handla om en snabb förändring i beteende, nya mönster eller att eleven helt plötsligt slutar att dyka upp.

Trygghet för eleven

Skolan är en plats där barnet vistas många timmar och där barnet ska känna sig trygg. Skolan är därför också en plats där barn som råkat ut för våld och sexuella övergrepp kan upptäckas och fångas upp för att inleda samtal. Om skolans personal är duktiga på att rapportera frånvaron så ger Skola24s olika frånvarorapporter ett stort stöd till att se de tendenser som utsatta elever kan visa upp.

Stopp! Min kropp!

Den 20-26 september lyfter Rädda Barnen frågan om samtycke, känslor och gränser lite extra. Det gör de bland annat genom kreativa aktiviteter och konkreta verktyg för både barn och vuxna. Vi på Skola24 vill gärna hjälpa till att sprida det här viktiga initiativet!

Läs mer här

Citat - RB_Stopp! Min Kropp.png