Skola24 och utbildningsminister Anna Ekström diskuterar skolfrånvaro

Almedalen 2019-07-01

Almedalen 2019 är igång och vid ett besök i Expressens monter fick vi möjlighet till ett intressant möte. Utbildningsminister Anna Ekström intervjuades där och efteråt tog vi chansen att ställa den viktiga frågan ’Vad gör vi åt skolfrånvaro?’

Utbildningsminister Anna Ekström och Johanna Ahlqvist Skola24

Anna började med att beskriva skolfrånvaro som något komplext och svårt. Arbetet kräver resurser, bra rutiner och välutbildad personal.

Skolfrånvaro är en viktig fråga som utbildningsministern engagerar sig i och vill satsa på. Framförallt handlar det om att det behövs fler roller i skolan. Som exempel gav hon att elevhälsoteamen behöver mer resurser men även satsningen på lärarassistenter. Regeringens beslut om lärarassistenter startades i mars 2016 och är ett steg i att avlasta lärarkåren och ge lärarna ökad möjlighet att fokusera på undervisning.

I diskussionen refererade vi till Malin Green Landells rapport ’Saknad’ och då berättade Anna att frågan om att samla in nationell frånvarostatistik har väckts. Hon tar med sig denna fråga från Almedalsveckan och avser att arbeta vidare med den. Skola24 kommer med stort intresse följa upp detta.