Diplomerad schemaläggare - Kim Wollersjö

Kim Wollersjö från Alingsås kommun är en av Skola24s diplomerade schemaläggare.

 

- Pandemin har påverkat skolans verksamhet på många sätt, men den har inte inneburit några förändringar för just schemaläggningen.

Kim förklarar att man förberett sig på att det hastigt skulle kunna dyka upp behov av omstruktureringar. Hon har därför jobbat förebyggande med att titta på olika lösningar och tagit fram ett alternativt schema.

När hon inte schemalägger undervisar hon i en liten grupp med elever. Vid några tillfällen har eleverna varit så få att lektioner  komprimerats. Det har medfört att Kim fått tid till att orientera och utveckla sig ytterligare i Skola24s system, samt finjustera de scheman som lagts tidigare under våren. Det har även funnits tid till att titta närmare på närvaro och frånvaro. Man har kunnat kartlägga förändringar och undersökt om antalet frånvaroanmälningar stämmer överens med verkligheten. Ibland kan bristfälliga digitala kunskaper, eller ren glömska resultera i att vissa barn inte rapporteras som frånvarande.

Första veckorna under pandemin gav ett enormt bortfall av elever. Tyvärr kom vågen av frånvarande lärare en tid senare, då elevnärvaron började gå upp igen. Många vikarier fick kallas in, men Kim upplever ändå att det flutit på bra. Närvaron har listats manuellt, för att sedan föras in i systemet av ordinarie personal.

- Jag är supernöjd med skola24. Trots otroligt många frånvaroanmälningar under en period har allt fungerat smidigt. SCB-funktionen otroligt användbar.

Kim berättar att hon använder systemet flitigt. Hon har gått alla kurser och fått titeln som diplomerad schemaläggare.

- Jag har kommit ganska långt med att förstå hur systemet är uppbyggt och hur man kan nyttja det på bästa sätt. Det är lätt att ha överblick när man ska schemalägga och finjustera.

Detta bidrar till att hon kan vara ute i god tid med schemaläggningen, som i sin tur resulterar i nöjda lärare.

- Bra scheman speglar av sig på hela verksamheten.

Noltorpsskolan.jpg