Mitt bästa schematips!

Under Schemadigidagarna 2021 utsågs Susanne Thell, Västervångskolan i Trelleborgs kommun, till Årets schemaläggare 2021. Susanne nominerades av sin rektor Magnus Wikström.

Skola24 kontaktade Susanne för att prata med henne om Västervångskolans schemaläggningsrutiner inför varje nytt läsår.

Susannes bästa schematips

Susannes bästa tips till schemaläggare är att vara så transparent som möjligt mot lärarna gällande arbetstid och tjänstefördelning. Då slipper man som schemaläggare många frågor och skapar en större förståelse för att schemat är lagt på så rättvist sätt som möjligt. Några lärare har mer rastvakt och några andra lärare mer undervisningstid. Susanne löser detta genom att dela ut rapporterna "Rapport Arbetstid" samt ”Rapport tidssammanställning – Tjänstefördelningen eller lektioner” till varje arbetslag men också till rektor och biträdande rektor. Detta arbetssätt underlättar för alla.

Susanne Thell 900px.jpg

Nominering

Susanne besitter alla kompetenser som går att önska av en schemaläggare; Hängivenhet, pedagogisk och logisk kreativitet. Susanne lägger schema för en skola med tusen elever. Den innefattar förskoleklass, fritidshem, grundskola åk 1-9, resursskola och grundsärskola. Mitt under brinnande pandemi lade Susanne om hela schemat för att glesa ut i våra tre matsalar. Bara detta är värt utmärkelsen. Susanne nomineras till årets schemaläggare för att:

  • Hon ser de lösningar ingen annan gör
  • Hon har ett stort tålamod. Den första lösningen är inte alltid den bästa 
  • Hon är noggrann. Ett litet fel någonstans kan medföra att ett helt schema behöver läggas om. Med Susanne som schemaläggare är risken för detta minimal
  • Det sägs att ingen är oersättlig men det stämmer inte. Det finns en och hon heter Susanne Thell!

Uppstart av schema

Schemat inför läsåret 22/23 startade Susanne upp redan i november förra året eftersom skolan behövde börja räkna tidigt på sina resurser i och med en mindre omorganisation. Susanne startar alltid med att kopiera innevarande schema och därefter börjar hon att ändra gruppnamn för att tillsammans med sin rektor, Magnus Wikström, börja arbeta med tjänstefördelning, salar och grupper. Magnus arbetar direkt i Skola24 Schema med tjänstefördelningen vilket underlättar för Susanne. För många år sedan, då schemat lades med papperslappar, var Magnus schemaläggare och han har stor förståelse för hur viktigt Susannes jobb är gällande arbetsmiljö för elever och personal.

Västervångskolan

I Trelleborgs kommun finns det fem stora rektorsområden för åk F-9. På Västervångskolan går det cirka 1000 elever som är fördelade på grundskola, grundsärskola och resursskola. Skolan har mellan tre och fyra parallella klasser i varje årskurs. Susanne lägger schema för alla tre enheter i tre olika scheman. Enheterna delar på de praktiska och estetiska salar som finns, exempelvis musik, hemkunskap och slöjd.

Susanne är ensam schemaläggare på skolan och hon arbetar som detta samt vikariebokare på 25% och undervisar resterande tid i Ma/NO. Suanne lägger schema på en stor skola och hade schemaläggningen fått mer tid hade hon kunnat förbättra och förfina schemat ännu mer.

Samarbete

I maj månad startar samarbetet med skolans administratörer eftersom det är först då som gruppfördelningen för exempelvis språkval är färdig.

Samarbetet med lärarna inför nästa läsårs schema startas upp redan efter jullovet. Önskemål samlas in så att önskningarna därefter kan diskuteras på medarbetarsamtalet. De flesta behov handlar om lediga dagar för den personal som arbetar deltid. Susanne upplever att ledningen är tydliga med att det just är önskemål och att alla önskemål inte går att tillgodose. Förståelsen för detta hos lärarna har verkligen ökat.

Susanne publicerar aldrig schemat före lärarnas sommarlov eftersom hon brukar arbeta med schemat ytterligare en vecka. Innan Susanne går på semetser publicerar hon schemat så att de som vill kan titta på det innan läsåret drar igång. Ledningen på skolan är tydliga med att det schema som då publiceras inte är hugget i sten och innan eleverna startar så är det alltid några ändringar som görs.