Lösning möjliggör optimerat nyttjande av skolornas lokaler

Framtidens skola diskuteras flitigt i samhället idag. Hur kan vi så effektivt som möjligt utifrån både kostnader och optimering nyttja skolans lokaler? Digitaliseringen av skolan skapar stora möjligheter att få till en förbättrad resurshantering och här går Malmö stad i fronten. Företaget Skola24 har i dialog med gymnasieförvaltningen arbetat fram en lösning som möjliggör schemabokningar som kan anpassas i realtid och på ett effektivt sätt skapa ett mer optimerat nyttjande av skolans lokaler.

- Vi blev kontaktade av gymnasieförvaltningen i Malmö som beskrev utmaningen att på ett effektivt sätt hantera nyttjandet av lokaler. De beskrev ett behov av att få ett samlat grepp kring hur nyttjandet och beläggningsgraden av deras lokaler såg ut. Malmö har varit nära oss i utvecklingen av den nya funktionaliteten och vi har nu ett verktyg som skapar fantastiska möjligheter att möta dessa behov, förklarar Claudia Lindström, Affärschef på Skola24. 

Optimerad verksamhet 

Gymnasieförvaltningen i Malmö har identifierat potentialen till ett ökat nyttjande av sina lokaler. Deras egen analys visade att det i vissa fall skiljde stort mellan faktisk och upplevd nyttjandegrad.
- Att öka nyttjandet av resurserna skapar en högre effektivitet och även besparingsmöjligheter. Pengar som ger utrymme för andra satsningar. I verktyget kan skolorna nu dela lokaler mellan varandra, se vad som är bokat och inte. Användningen optimeras och behovet av ut- och nybyggnationer minskar. Möjligheten till bättre översyn av bokningsläget, samt möjligheten att i verktyget ta ut rapporter kring beläggningen ger en förståelse för hur läget ser ut och ökar möjligheterna till såväl att bjuda in till delning av outnyttjade lokaler samt vid överbelastning göra gemensamma prioriteringar, berättar Claudia Lindström.
Det här är en funktion som skapar möjlighet att snabbt anpassa verksamheterna efter behov. Behövs en större lokal för en större grupp är det nu något som kan lösas. Den här möjligheten har skolor inte tidigare haft. 

Framtidens lösningar 

Dagens skola är till stor del utformad utifrån individens val och möjligheter till anpassning. De administrativa systemen som stöttar skolan har gjort sitt bästa i att hänga med. Den lösning som Skola24 nu tagit fram ger möjligheter att komma närmare den flexibla schemaläggning som krävs för en anpassningsbar skolgång. Den första av två delleveranser sker på fredag och ett antal pilotskolor kommer vara först ut att arbeta med lösningen.
- Malmö ligger i framkant med digitalisering och är först ut med att ta del av en lösning på den här frågan och vi tror att en stor del av landets kommuner och skolkoncerner också kommer att se nyttan med verktyget, säger Claudia Lindström.