Gymnasielärare om distansundervisning

I tider som skiljer sig från andra, skapas annorlunda behov, men också unika möjligheter. I utmanande stunder öppnas nya dörrar för engagemang, samarbeten och innovativa lösningar. Tillsammans är vi starka och kan dela med oss av information, kunskap och idéer till varandra.

Caroline Åberg och Gabriella Wallón, är båda lärare på Ållebergsgymnasiet i Falköping. Vi på Skola24 är tacksamma att få ta del av hur deras arbete har kommit att förändras under de senaste veckorna med distansundervisning.

Gabriella Wallón, undervisar i sociologi, samhällskunskap och psykologi. Hon berättar att det varit en stor omställning att gå från att undervisa i skolan till att helt och hållet sköta allt på distans. Hur undervisningen ska ske är upp till varje lärare, men Gabriella och flera av hennes kollegor tycker att de hittat ett fungerande sätt som passar både dem och eleverna bra.

- ” Eleverna undervisas på distans via exempelvis Google Meet och Zoom. Varje lektion startas upp på då exempelvis Google Meet, där vi tar närvaro som vanligt, genom att registrera i Skola24. Sedan hålls lektionen så normalt som går. Ibland arbetar eleverna med större projekt över en längre period men det hålls även regelrätta föreläsningar.”

Gabriella tycker att arbetet har fungerat otroligt bra under de senaste veckornas omställningar. Hon uttrycker hur stor vikten är att tekniken fungerar, vilket den till största del har gjort. Responsen från eleverna på distansundervisningen har också varit väldigt positiv, fortsätter Gabriella.

- ” Min upplevelse är att eleverna tar detta på största allvar för att dom ska klara sina kurser. Personligen tycker jag att det har fungerat förvånansvärt bra. God närvaro och eleverna är duktiga på att lämna in. Vissa elever har även uttryckt att det är lättare att studera hemma, då det är lättare att fokusera.”

Caroline Åberg, som är yrkeslärare delar samma uppfattning och tillägger.

- ”Jag försöker tänka att eleverna får en uppgift där de inte hela tiden ska sitta framför datorn. Man får se det utifrån deras perspektiv, många sitter vid skärmen väldigt många fler timmar nu”.

Hon belyser även vikten av att lyssna på eleverna och låta dem ge feedback. Att ta reda på hur de upplever belastningen från skolan och hur lärarna kan göra annorlunda.

Gabriellas tips under distansundervisningen är att hålla täta dialoger med eleverna, så man inte ”tappar” dem.

- ”Det läggs per automatik större ansvar hos eleverna själva och det är även viktigt att dom inte blir sönderstressade i detta. Tät dialog tror jag är nyckeln för att distansundervisningen ska fungera på bästa sätt”.

Caroline instämmer om god dialog med eleverna och säger att det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att fånga upp de elever som tycker att det är svårt att studera hemifrån. Fortsättningsvis delar hon med sig av fler tips.

- ”Jag försöker dra ned på skriftliga inlämningar och i stället hålla muntliga förhör i smågrupper a’ 20 minuter. Tror det kan sänka stressnivån både för eleverna samt mig själv som lärare. Om de får skriftliga uppgifter är jag noga med att de enbart ska skrivas på lektionstid”

Gabriella Wallón och Caroline Åberg