Fokus på användarcentrerad design

fill-color Created with Sketch.

Varje dag loggar miljoner användare in sig i Skola24s system för att se sitt skolschema, frånvaroanmäla, lämna in tider till förskolan och mycket annat. Sedan 1985 har företaget haft som fokus att göra det enklare och effektivare att hantera alla tidsstyrda processer kopplat till skoldagen. Nu har Skola24 tagit nästa steg och påbörjat ett samarbete med företaget inUse som är experter på användarcentrerad design och effektstyrning i syfte att skapa bästa interaktion mellan användare och digital plattform.

- Vi på Skola24 har under våren påbörjat vår transformationsresa avseende användarcentrerad design och utveckling, tillsammans med företaget inUse. Vi är oerhört glada och tacksamma över detta då vi tror att det kommer vara en viktig förutsättning för oss i vår resa mot vår målbild att skapa värde för våra kunder och användare, säger Karin Ahlgren, VD Skola24.
Dagens användare har blivit allt bättre på att använda sig av olika digitala verktyg och förväntar sig att det mesta ska gå snabbt, smidigt och enkelt. Det ställer allt större krav på de som utvecklar samt designar de tjänster som användarna ska använda sig av.
- Vårt största och viktigaste fokus är att förenkla och möjliggöra alla de processer, uppgifter eller kanske utmaningar som är så viktiga för våra användare, fortsätter Karin Ahlgren.

Användningsanalys 

Företaget inUse är experter på användarcentrerad design och vet varför det är så viktigt att fokusera på hur användningen fungerar för att kunna designa och utveckla tjänster som skapar nytta.
- Nyttan hos en produkt eller tjänst uppstår alltid i användningen. För att kunna öka nyttan måste man förstå användarnas behov och drivkrafter, säger Sara Lerén, inUse.
I sitt arbete med Skola24 har de använt sig av olika typer av användningsanalys för att ta reda på vad som fungerar bra och mindre bra i dagens användning, och hur tjänsterna kan förbättras för att skapa mer nytta för användarna.
- Eftersom vi människor har så svårt för att beskriva våra behov räcker det inte med att bara fråga användarna vad de behöver, för de kommer inte att kunna svara. För att kunna förstå behoven och designa för nytta måste vi genomföra olika typer av kvalitativ användningsanalys, till exempel observationer och användningstester, berättar Sara Lerén.

Fokus framåt 

Skola24 och inUse har sedan uppstarten arbetat i ett nära samarbete där syftet inte bara har varit att titta på hur inUse kan förbättra användarvänligheten i systemen utan också att stötta Skola24 med att bygga upp intern kompetens inom effektstyrning och användarcentrerad design.
- Vi har verkligen fått till ett bra arbetssätt där vi iterativt kunnat utforska, testa och lära tillsammans. Det är en bra start på Skola24:s fortsatta utveckling, och det ska bli spännande och roligt att få hänga med på nästa del av resan, säger Sara Lerén.
En första leverans är nu gjord och man går vidare i nästa steg i arbetet.
- Vi ser redan effekter och gör stora förflyttningar utifrån vårt samarbete och arbetet som är gjort under våren. Det är med stor förväntan som vi går in i den här transformationsresan och ser fram emot förflyttningarna vi kommer göra framåt, avslutar Karin Ahlgren.