Fjärrundervisning bidrar till god närvaro

På Västerhöjdsgymnasiet i Skövde kommun läser eleverna enligt vanligt schema men via fjärrundervisning hemifrån. Alla lektioner hålls på de tider de som de gjorde innan rådet om fjärrundervisning trädde i kraft.

Praktiskt går det till så att eleverna checkar in och ut i deras lärplattform och ska under hela lektionen vara kontaktbara. Vissa lektioner hålls via videomöte och vissa via en plattform med den lektionsinformation som eleven behöver.

Ökad närvaro hos elever med hög frånvaro

Den anmälda frånvaron har minskat otroligt mycket sedan fjärrundervisningen startades. Elever som mycket sällan varit på lektioner innevarande läsår sitter nu uppkopplade kl.08.00 för undervisning.

- Vi har en stor skola med över 1500 elever, för vissa elever kanske denna typ av undervisning passar bättre. Vi är nöjda och hoppas att den goda närvaron håller i sig, berättar Annika Lindgren som är schemaläggare på Västerhöjdsgymnasiet.

Ökad närvaro 900px.jpg

Annika berättar också att fjärrundervisningen märks av för lärarna. Det är tröttsamt att lägga om undervisning, tänka nytt och möta eleverna framför en skärm om dagarna. Det är mycket annat som också påverkar skolan och undervisningen, exempelvis att de nationella proven ställs in. 

Stora utmaningar bidrar till nya arbetssätt

Gymnasieskolorna i Sverige har just nu stora utmaningar, de prövar olika arbetssätt och funderar över olika lösningar. Viljan och engagemangen är fantastiskt stort hos all personal för att hitta de bästa lösningarna för eleverna.