Administratör Schema och Frånvaro

fill-color Created with Sketch.

Har du frågor om när den här kursen kommer att hållas nästa gång kontakta bokning@skola24.com. Varmt välkommen på kurs hos oss!

Skoladministratören är ofta spindeln i nätet med uppgifter som schemaläggning, frånvarosystem, elevregister och betygskataloger. Dessutom sker arbetet ofta i flera olika digitala system. Kursen ger administratören förståelse för hur elevregister, schema och Skola24 Frånvaro hänger ihop. Den fokuserar även på administrationen kring roller och schema i Skola24 samt hur rapporter tas ut för uppföljning av frånvaro. Kursen hjälper er att förenkla och effektivisera det administrativa arbetet.

Målgrupp

Skoladministratör i Skola24 Schema och Skola24 Frånvaro.

Omfattning

1 dag

Om kursen


• Kort schemaintroduktion
• Import av elevuppgifter till schemat
• Hitta information i Skola24 Schema, för att till exempel söka vikarier
• Lägga in nya schemaläggare och koppla dessa till rätt schema samt ge dem tillgång till systemet
• Schemavisaren med dess inställningar
• Rollen som Kanslist/Skoladministratör - inställningar och användarhantering
• Skapa rapporter som kan användas för olika typer av uppföljning Observera att utbildningen inte tar upp tjänstefördelning och schemaläggning.

Välkommen!

Boka den här kursen på plats hos dig
Ta hjälp av en expert
Alla våra kurser

Rese- och avbokningsinformation
Vad är Onlinekurs?

Hittar du inte ett passande tillfälle är du välkommen att kontakta mig.

Linda Carlén

Utbildningskoordinator

linda.carlen@skola24.com 0730-88 05 09