Schema Fördjupning

fill-color Created with Sketch.

Schema Fördjupning ger dig som schemaläggare kunskaper för att kunna nyttja schemaverktygets fulla potential och lösa svåra schemaproblem på ett effektivt sätt. Genom att få inblick i de inställningar som krävs kan programmets placeringsfunktion användas på bästa sätt.
Efter att du gått Schema Grund steg 2 samt denna utbildning kan du också ansöka om att bli Diplomerad schemaläggare.

Den här utbildningen hjälper dig som schemaläggare och din verksamhet att:

 • På ett mer effektivs vis använda schemats funktioner
 • Minimera håltimmar så mycket som möjligt
 • Få bättre kontroll på elevernas enskilda scheman
 • Ge eleverna sin garanterade undervisningstid
 • Utnyttja skolans lokaler på ett optimalt vis

Utbildningen innehåller bland annat följande moment:

 • Fördjupning gällande tjänstefördelningsfunktioner
 • Modifiering av schemats utseende
 • Detaljstyrning av villkoren för enskilda lektioner
 • Tips på hur ett redan färdiglagt schema kan förbättras
 • Metoder för att skapa och upprätthålla individuella scheman för elever
 • En mer avancerad salshantering
 • Kontroll av eget schema och felsökning

Under utbildningen ges det stort utrymme för dina och övriga deltagares frågeställningar.

Diplomerad schemaläggare

Läs mer och ansök om att bli diplomerad schemaläggare

Detaljer om utbildningen

 • Plats: På någon av våra utbildningsorter, på plats i er verksamhet eller online.
 • Omfattning: 2 dagar
 • Målgrupp: Utbildningen riktar sig främst till dig som erfaren schemaläggare vid högstadieskolor och gymnasieskolor med ett avancerat schema och som har gått kursen Schema Grund steg 2.
 • Förkunskaper: Du ska ha gått kursen Schema Grund steg 2 och vara väl förtrogen med schemaarbete i Skola24 Schema.

Välkommen!

Boka den här kursen på plats hos dig
Ta hjälp av en expert
Alla våra kurser

Rese- och avbokningsinformation
Vad är Onlinekurs?

Hittar du inte ett passande tillfälle är du välkommen att kontakta mig.

Linda Carlén

Utbildningskoordinator

linda.carlen@skola24.com 0730-88 05 09

Kommande kurstillfällen

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta oss.

Falköping

24-25 okt 10+ platser | Dag 1: 10.00 - 17.00, Dag 2: 08.30 - 14.30

Stockholm

12-13 nov 10+ platser | Dag 1: 10.00 - 17.00, Dag 2: 08.30 - 14.30

Malmö

14-15 nov 10+ platser | Dag 1: 10.00 - 17.00, Dag 2: 08.30 - 14.30